plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

Zamówienia z zastosowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych

19.02.2020
„Sukcesywna dostawa izotopów i radiofarmaceutyków do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - ZMN-2710/3/2020
14.02.2020
„Sukcesywna dostawa BCG do immunoterapii - DL-2710/2/2020
04.02.2020
Dostawa odczynników do oznaczania morfologii krwi wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego - ZMDL-2710/1/2020