#szczepimysie
Zamówienia z zastosowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie

Informacje dla uchodźców z Ukrainy / Інформація для біженців з УкраїниZamówienia z zastosowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych

06.10.2020
„Borelioza, autoimmunoagresja, alergia - dzierżawa sprzętu oraz sukcesywna dostawa odczynników” - ZMDL-2710/11/2020
25.09.2020
„Modernizacja pokrycia dachowego na budynku przy ul. Warzywnej 3 i Hetmańskiej 120” - TZ-2710/10/2020
08.06.2020
„Dostawa aparatu USG dla potrzeb WZS w Rzeszowie” - DL-2710/09/2020
06.05.2020
„Utrzymanie czystości w obiektach WZS przy ul. Warzywnej 3 i 3A oraz przy ul. Hetmańskiej 120” - PP-2710/08/2020
20.04.2020
„Utrzymanie czystości w obiektach WZS przy ul. Warzywnej 3 i 3A oraz przy ul. Hetmańskiej 120” - PP-2710/06/2020
07.04.2020
„Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczeń biochemicznych, dla Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - ZMDL-2710/7/2020
19.03.2020
„Sukcesywna dostawa izotopów i radiofarmaceutyków do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - ZMN-2710/5/2020
18.03.2020
„Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczeń biochemicznych, dla Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - ZMDL-2710/4/2020
28.02.2020
Plan zamówień publicznych na rok 2020 WZS w Rzeszowie