plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

Konkursy Ofert

19.02.2020
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań mammograficznych.
09.01.2020
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: opis badań RTG i USG, urologia, choroby naczyń.
18.12.2019
Konkurs Ofert: KARDIOLOGIA
12.12.2019
Konkurs Ofert: AUDIOLOGIA, KARDIOLOGIA, ORTODONCJA, MEDYCYNA PRACY
26.08.2019
Świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa
24.06.2019
Konkurs Ofert : Ortopedia
07.06.2019
Konkurs ofert: Alergologia
28.05.2019
Świadczenia pielęgniarskie w zakresie pobierania od pacjentów materiału do badań laboratoryjnych
22.05.2019
Świadczenia zdrowotne w zakresie specjalistycznych badań laboratoryjnych