#szczepimysie
Sukcesywna dostawa cewników oraz drobnego sprzętu medycznego do wykonywania badań urodynamicznych dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie – znak PP-2711/6/2021 | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

Sukcesywna dostawa cewników oraz drobnego sprzętu medycznego do wykonywania badań urodynamicznych dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie – znak PP-2711/6/2021