#szczepimysie
Sukcesywna dostawa cewników oraz drobnego sprzętu medycznego do wykonywania badań urodynamicznych dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie – znak PP-2711/6/2021 | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie

Sukcesywna dostawa cewników oraz drobnego sprzętu medycznego do wykonywania badań urodynamicznych dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie – znak PP-2711/6/2021