Opublikowane na Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie (https://www.wzsrzeszow.pl/)

Wykonywanie i opis badań ultrasonograficznych piersi

Rozstrzygnięcie

Ogloszenie
Szczegolowe_warunki_konkursu_ofert
Formularz_ofertowy_zal._1_do_SWKO
Formularz_cenowy_zal._2_do_SWKO
oswiadczenie_zal._3_do_SWKO
Harmonogram_zal._4_do_SWKO
Zagrozenie_wykonawcy_zal._5_do_SWKO
Oswiadczenie_zal._6_do_SWKO
Projekt_Umowy_zal._7_do_SWKO
Oswiadczenie_zal._8_do_SWKO
Adres źródła: https://www.wzsrzeszow.pl/konkurs-ofert/wykonywanie-i-opis-badan-ultrasonograficznych-piersi/rc2