Opublikowane na Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie (https://www.wzsrzeszow.pl/)

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych wytworzonych przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie - PP-2711/13/2021

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty

Zmiana_tresci_Zapytania_ofertowego (2
)
Zalacznik_nr_1_Formularz_OFERTA_po_zmianie

Wyjaśnienia_i_zmiana_treści_Zapytania_ofertowego

Zmiana_treści_Zapytania_ofertowego

Zapytanie_ofertowe.pdf
Zalacznik_nr_1_formularz_Oferta.pdf Zalacznik_nr_2_wzor_Umowy.pdf
Adres źródła: https://www.wzsrzeszow.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-bez-stosowania-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/odbior-transport-i-utylizacja-odpadow-medycznych-wytworzonych-przez-wojewodzki-zespol-specjalistyczny-w-rzeszowie-pp-2711-13-2021/rct