Opublikowane na Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie (https://www.wzsrzeszow.pl/)

Sukcesywna dostawa szczepionek do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie

informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty


Zalacznik_nr_4_Wzor_Umowy_dostawy
Zalacznik_nr_3_Formularz_cenowy
Zalacznik_nr_2_Formularz_cenowy
Zalacznik_nr_1_Formularz_OFERTA
Zapytanie_ofertowe
Adres źródła: https://www.wzsrzeszow.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-bez-stosowania-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/sukcesywna-dostawa-szczepionek-do-wojewodzkiego-zespolu-specjalistycznego-w-rzeszowie/rcg