Opublikowane na Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie (https://www.wzsrzeszow.pl/)

Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie - PP-2711/10/2021


informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf


Zmiana_tresci_Zapytania_ofertowego

Zapytanie_ofertowe

Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy
zalacznik_nr_2_Formularz_cenowy
Zalacznik_nr_3_Umowa_dostawy
Adres źródła: https://www.wzsrzeszow.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-bez-stosowania-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/zapytanie-ofertowe-sukcesywna-dostawa-srodkow-dezynfekcyjnych-do-wojewodzkiego-zespolu-specjalistycznego-w-rzeszowie-pp-2711-10-2021/rch