Opublikowane na Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie (https://www.wzsrzeszow.pl/)

„Usługa prania i prasowania odzieży medycznej oraz pozostałego asortymentu dla potrzeb Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - PP-2711/11/2021

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf


Zapytanie_ofertowe
Załącznik_nr_1_Formularz_OFERTA
Załącznik_nr_2_Formularz_cenowy
Załącznik_nr_3_Wzór_umowy
Adres źródła: https://www.wzsrzeszow.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-bez-stosowania-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/usluga-prania-i-prasowania-odziezy-medycznej-oraz-pozostalego-asortymentu-dla-potrzeb-wojewodzkiego-zespolu-specjalistycznego-w-rzeszowie-pp-2711-11-2021/rca