Opublikowane na Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie (https://www.wzsrzeszow.pl/)

„Zakup systemu wideocystoskopowego oraz optyki cystoskopowej dla potrzeb WZS w Rzeszowie” - DL-2711/8/2021

Informacja_o_unieważnieniu_postępowania

Wyjaśnienia_i_zmiana_treści_Zapytania_ofertowego

Zmiana treści Zapytania ofertowego


Zapytanie_ofertowe
Załącznik_nr_1_Formularz_OFERTA
Załącznik_nr_2_Zestawienie_parametrów_technicznych
Załącznik_nr_3_Wzór_umowy
Adres źródła: https://www.wzsrzeszow.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-bez-stosowania-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/zakup-systemu-wideocystoskopowego-oraz-optyki-cystoskopowej-dla-potrzeb-wzs-w-rzeszowie-dl-2711-8-2021/rc5