Opublikowane na Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie (https://www.wzsrzeszow.pl/)

„Sukcesywna dostawa środków i sprzętu do utrzymania czystości dla potrzeb Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - PP-2711/9/2021

Informacja_o_wyborze_najkorzystnieszej_oferty
Zapytanie_ofertowe
Załącznik_nr_1_Formularz_Oferta
Załącznik_nr_2_Formularz_cenowy
Załącznik_nr_3_Wzór_umowy
Adres źródła: https://www.wzsrzeszow.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-bez-stosowania-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/sukcesywna-dostawa-srodkow-i-sprzetu-do-utrzymania-czystosci-dla-potrzeb-wojewodzkiego-zespolu-specjalistycznego-w-rzeszowie-pp-2711-9-2021/rc7