Opublikowane na Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie (https://www.wzsrzeszow.pl/)

Dostawa materiałów biurowych dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie – znak TZ-2711/5/2021

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty

Zapytanie Ofertowe
Załącznik nr 1 Formularz Oferta
Załącznik nr 2 - Formularz Cenowy
Załącznik nr 3 wzór Umowy Dostawy
Adres źródła: https://www.wzsrzeszow.pl/dostawa-materialow-biurowych-dla-wojewodzkiego-zespolu-specjalistycznego-w-rzeszowie-znak-tz-2711-5-2021/rcx