Opublikowane na Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie (https://www.wzsrzeszow.pl/)

Badania Densytometryczne

Adres źródła: https://www.wzsrzeszow.pl/aktualnosci/badania-densytometryczne/rum