Opublikowane na Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie (https://www.wzsrzeszow.pl/)

„Dostawa aparatu USG dla potrzeb WZS w Rzeszowie” - DL-2710/09/2020

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty

Informacja_z_otwarcia_ofert


Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia
Wyjaśnienia_i_zmiana_treści_SIWZ
Załącznik_nr_2_Zestawienie_parametrów_technicznych_(SOPZ) - PO_ZMIANACH

Ogłoszenie_o_zamówieniu
SIWZ
Załącznik_nr_1_Formularz_OFERTA
Załącznik_nr_2_Zestawienie_parametrów_technicznych_(SOPZ)
Załącznik_nr_3_Wzór_umowy
Adres źródła: https://www.wzsrzeszow.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-z-zastosowaniem-przepisow-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/dostawa-aparatu-usg-dla-potrzeb-wzs-w-rzeszowie-dl-2710-09-2020/rjk