Opublikowane na Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie (https://www.wzsrzeszow.pl/)

Zarząd


 Dyrektor:
Józefa Misiewicz
Kontakt z sekretariatem Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego:
35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3

Czynny od pon. do pt. w godz. 7.00 – 14.35

tel.  (017) 86 69 606
fax: (017) 86 69 601

e-mail: sekretariat@wzsrzeszow.pl
Adres źródła: https://www.wzsrzeszow.pl/kontakt/zarzad