Opublikowane na Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie (https://www.wzsrzeszow.pl/)

Cenniki

Aktualizacja: 30.11.2020r.

KASA CZYNNA:
poniedziałek - piątek: 6:30-16:45

tel. 17 86 69 623 (KASA)
tel. 17 85 94 364 (LABORATORIUM)

• Płatność gotówką lub kartą płatniczą

CENNIK-> do pobrania 
Cennik Świadczeń Zdrowotnych

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

1.  

KDL 01

Konsultacje specjalistów (nie obejmuje badań diagnostycznych       i konsultacji okulistycznych)

60,00

2.  

KDL 08

Konsultacje specjalistów na rzecz medycyny pracy

50,00

3.  

KDL 23

Konsultacja okulistyczna

120,00

4.  

KDL 02

Porada lekarza rodzinnego

60,00

5.  

KDL 03

Porada psychologiczna

60,00

6.  

KDL 20

Porada dietetyczna

100,00

7.  

KDL 05

Badanie profilaktyczne lekarza medycyny pracy

50,00

8.  

KDL 06

Badanie profilaktyczne do celów sanitarno-epidemiologicznych dla uczniów i studentów

35,00

9.  

KDL 07

Badanie profilaktyczne do celów sanitarno-epidemiologicznych dla osób pracujących

45,00

10.  

KDL 15

Badanie lekarskie osoby ubiegającej się lub posiadającej licencję pracownika ochrony fizycznej

300,00
(w tym 23% VAT)

11.  

KDL 11

Badanie lekarskie kierowcy (o którym mowa w Rozp. Min. Zdr.     z dn. 17.07.2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców Dz. U. 2014 poz. 949)

200,00
 (w tym 23% VAT)

12.  

KDL 09

Badanie psychotechniczne kierowców wykonywane w ramach badań profilaktycznych

90,00

13.  

KDL 21

Badanie psychotechniczne do pracy na wysokości

60,00

14.  

KDL 12

Badanie psychotechniczne kierowców (o którym mowa w Rozp. Min. Zdr. z dn. 8.07.2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy Dz. U. 2014 poz. 937)

150,00
(w tym 23% VAT)

15.  

KDL 22

Badanie psychotechniczne dla operatorów

60,00

16.  

KDL 13

Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się lub posiadającej pozwolenie na broń

200,00
(w tym 23% VAT)

17.  

KDL 14

Badanie psychologiczne osoby wykonującej zawód prawniczy

200,00
(w tym 23% VAT)

18.  

KDL 16

Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się lub posiadającej licencję pracownika ochrony fizycznej

120,00 
(w tym 23% VAT)

19.  

KDL 18

Badanie sportowców

60,00
 (w tym 23% VAT)

20.  

KDL 10

Badanie oceniające widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia oraz wrażliwość na kontrast

50,00

21.  

KDL 19

Seans rehabilitacji logopedycznej

60,00

22.  

KDL 04

Sesja psychoterapii

80,00

23.  

KDL 24

Udział lekarza Medycyny Pracy w pracach Komisji BHP/1h

123,00
(w tym 23% VAT)

24.  

KDL 25

Udział Pielęgniarki Medycyny Pracy w Komisji BHP/1h

86,00   
(w tym 23% VAT)

BADANIA SPECJALISTYCZNE

 

Kod

Nazwa

Cena [zł]

25.   

BDL 01

Komputerowe badanie pola widzenia

60,00

26.   

BDL 02

Badanie podwójnego widzenia na synoptoforze

50,00

27.   

BDL 03

Badanie obuocznego widzenia na synoptoforze

35,00

28.   

BDL 04

Wykonanie cyklu 10 sesji ćwiczeń pleoptycznych/ortoptycznych

100,00

29.   

BDL 05

Ćwiczenia pleoptyczno-ortoptyczne (5 ćwiczeń)

60,00

30.   

BDL 06

Echo serca

87,00

31.   

BDL 07

Holter EKG

75,00

32.   

BDL 07.1

Holter EKG 12 - odprowadzeniowy 24 h

130,00

33.   

BDL 07.2

Holter EKG 12 - odprowadzeniowy 48 h

240,00

34.   

BDL 08

Holter  ciśnieniowy (ABPM)

65,00

35.   

BDL 09

EKG - bez opisu

14,00

36.   

BDL 10

Próba wysiłkowa

90,00

37.   

BDL 11

Kolposkopia

100,00

38.   

BDL 13

Spirometria

45,00

39.   

BDL 14

Audiogram

40,00

40.   

BDL 15

Otoemisja / DPOAE, TPOAE/

50,00

41.   

BDL 16

Audiometria słowna

70,00

42.   

BDL 17

Tympanogram

35,00

43.   

BDL 18

Mostek Impedancyjny

50,00

44.   

BDL 19

Próby Nadprogowe

45,00

45.   

BDL 20

Videolaryngoskopia z oceną foniatryczną

125,00

46.   

BDL 21

Videonazofaryngoskopia z oceną otolaryngologiczną

125,00

47.   

BDL 22

USG – położnicze

120,00

48.   

BDL 23

USG - jamy brzusznej

100,00

49.   

BDL 24

USG - jednego stawu

100,00

50.   

BDL 25

USG-  dwóch stawów

180,00

51.   

BDL 27

USG stawów biodrowych u dzieci

150,00

52.   

BDL 45

USG ginekologiczne

100,00

53.   

BDL 50

USG mięśni brzucha

70,00

54.   

BDL 51

USG - tarczycy, szyi, ślinianek

100,00

55.   

BDL 52

USG - węzłów chłonnych obwodowych

100,00

56.   

BDL 53

USG - jam opłucnowych

100,00

57.   

BDL 54

USG - piersi

120,00

58.   

BDL 55

USG - dołu pachowego lub pachwinowego ( jednego )

100,00

59.   

BDL 56

USG - dołu pachowego lub pachwinowego ( dwóch )

130,00

60.   

BDL 57

USG - jąder

100,00

61.   

BDL 58

USG - układu moczowego

100,00

62.   

BDL 28

Badania USG Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu żył lub tętnic jednej kończyny

120,00

63.   

BDL 29

Badania USG Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu żył lub tętnic obu kończyn

180,00

64.   

BDL 30

Badania USG Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu tętnic (szyjnych, kręgowych, jąder)

150,00

65.   

BDL 59

Badania USG Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu tętnic nerkowych

150,00

66.   

BDL 60

Badania USG Doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu aorty i tętnic biodrowych

150,00

67.   

BDL 61

Badania USG żył lub tętnic jednej kończyny (górna lub dolna)

100,00

68.   

BDL 62

Badania USG żył lub tętnic obu kończyn

150,00

69.   

BDL 31

Kardiotokografia (KTG) - bez opisu lekarza

35,00

70.   

BDL 32

Uroflometria cewkowa z kontrolą USG zalegania moczu po mikcji

85,00

71.   

BDL 33

Uroflometria cewkowa

60,00

72.   

BDL 34

Cystoskopia przezcewkowa

200,00

73.   

BDL 35

Badanie urodynamiczne kompleksowe z profilometrią cewkową i opisem lekarza

460,00

74.   

BDL 36

Badanie urodynamiczne bez profilometrii cewkowej i opisem lekarza

350,00

75.   

BDL 37

Cytologia szyjki macicy (pobranie + ocena preparatu)

50,00

76.   

BDL 38

Ćwiczenia mięśni dna miednicy sposobem biofeedback (za każde 30 minut)

30,00

77.   

BDL 40

Badanie palestezjometrii z wibrogramem i próbą oziębienia

58,00

78.   

BDL 41

EEG dla dorosłych bez opisu

50,00

79.   

BDL 42

EEG dla dzieci bez opisu

70,00

80.   

BDL 43

Opis badania EEG

30,00

81.   

BDL 44

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego i pachymetrii

30,00

82.   

BDL 12

Testy chemiczne zestaw (30 alergenów)

250,00

83.   

BDL 47

Testy wziewne zestaw (12 alergenów)

100,00

84.   

BDL 48

Testy pokarmowe zestaw (12 alergenów)

100,00

85.   

BDL 49

Testy chemiczne zestaw (10 alergenów)

150,00

86.   

BDL 39

Test podpaskowy

10,00

BADANIA LEKARSKIE Z ZAKRESU PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 NAD PRACOWNIKAMI

LP.

Kod

Nazwa 

cena

1

BLP 1.1

Badanie lekarza medycyny pracy z oceną okulistyczną

60,00

2

BLP 1.2

Badanie lekarza medycyny pracy z oceną laryngologiczną

60,00

3

BLP 1.3  Badanie lekarza medycyny pracy z oceną neurologiczną  60,00 

4

BLP 2.1 Badanie lekarza medycyny pracy z oceną okulistyczną i oceną laryngologiczną 75,00

5

BLP 2.2 Badanie lekarza medycyny pracy z oceną okulistyczną i oceną neurologiczną 75,00

6

BLP 3 Badanie lekarza medycyny pracy – badania wysokościowe 120,00

7

BLP 4 Badanie lekarza medycyny pracy  z wydaniem orzeczenia do Wydziału Komunikacji – kwalifikacja 70,00

8

BLP 5 

Badanie lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia w związku z urlopem dla podratowania zdrowia nauczycieli 

140,00

ZABIEGI

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

87.   

ZDL 01

Biopsja cienkoigłowa jednej zmiany ogniskowej z użyciem techniki obrazowej, z badaniem cytologicznym obejmującym 2-4 rozmazy

188,00

88.   

ZDL 02

Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią pod kontrolą USG, obejmująca badanie histopatologiczne

1 750,00

89.   

ZDL 32

Diagnostyczna biopsja gruboigłowa piersi

270,00

90.   

ZDL 03

Światłolecznictwo dermatologiczne (UVB) – jeden zabieg

19,00

91.   

ZDL 04

Iniekcja domięśniowa

15,00

92.   

ZDL 05

Zmiana opatrunków

25,00

93.   

ZDL 06

Usunięcie opatrunku gipsowego

25,00

94.   

ZDL 07

Usunięcie szwów

25,00

95.   

ZDL 08

Nacięcie powłok - ewakuacja, sączkowanie krwiaka i/lub ropnia, ciało obce – usunięcie z powłok i/lub z naturalnych otworów ciała, zaopatrzenie ran powierzchownych

80,00

96.   

ZDL 09

Opanowanie krwotoku nosa - tamponada przednia - w znieczuleniu miejscowym

63,00

97.   

ZDL 10

Usunięcie rurki tracheostomijnej

63,00

98.   

ZDL 11

Wymiana rurki tracheostomijnej

150,00

99.   

ZDL 12

Usunięcie lub wymiana cewnika, stomii, tamponady

63,00

100.  

ZDL 13

Wkładka wewnątrzmaciczna - usunięcie i/lub założenie (bez kosztu wkładki)

63,00

101.  

ZDL 14

Zabieg wykonania blokady dostawowej - podanie leku dostawowo i/lub okołostawowo

63,00

102.  

ZDL 15

Podcięcie wędzidełka

63,00

103.  

ZDL 16

Elektrokoagulacja / kriochirurgia/  zmian powierzchownych – jeden zabieg

63,00

104.  

ZDL 17

Płukanie dróg łzowych

88,00

105.  

ZDL 18

Zabieg usunięcia stulejki

88,00

106.  

ZDL 19

Biopsja stercza TRU- Cat (z badaniem H-P)

375,00

107.  

ZDL 20

Nacięcie migdałka i/lub struktur okołomigdałkowych

125,00

108.  

ZDL 21

Nacięcie małżowiny nosa - (konchotomia) częściowa podśluzówkowa

125,00

109.  

ZDL 22

Nastawienie złamania i/lub unieruchomienie zewnętrzne

125,00

110.  

ZDL 23

Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego

125,00

111.  

ZDL 24

Kompleksowe zaopatrzenie chirurgiczne rozległych i/lub głębokich ran  obejmujących co najmniej skórę, tkankę podskórną, mięśniową  wymagających założenia co najmniej 5 szwów i/lub użycia różnych rodzajów nici, ze znieczuleniem

250,00

112.  

ZDL 25

Elektrokoagulacja (kriochirurgia) zmian szyjki macicy

188,00

113.  

ZDL 26

Wycięcie pojedynczej zmiany ze skóry, błon śluzowych i tkanek miękkich z niezbędną diagnostyką, w tym badania hist-pat

200,00

114.  

ZDL 27

Polipektomia wewnątrznosowa  z badaniem histopatologicznym

250,00

115.  

ZDL 28

Cewnikowanie i wypłukanie skrzepów krwi z pęcherza, wykonanie wlewki leku do pęcherza moczowego

250,00

116.  

ZDL 29

Wlewkowa dopęcherzowa szczepionka BCG1

850,00

117.  

ZDL 30

Podawanie leków do jamy bębenkowej

313,00

118.  

ZDL 31

Drobny zabieg okulistyczny ( wyciagnięcie ciała obcego z oka)

100,00

ZAKŁAD  MEDYCYNY  NUKLEARNEJ

Lp.

Kod

Nazwa

cena [zł]

119.  

NDL 01

Scyntygrafia kości – badanie dynamiczne

420,00

120.  

NDL 02

Scyntygrafia przewodu pokarmowego

430,00

121.  

NDL 03

Scyntygrafia nerek – badanie dynamiczne

450,00

122.  

NDL 04

Scyntygrafia nerek – badanie statyczne

360,00

123.  

NDL 05

Scyntygrafia nerek z testem captoprilowym

760,00

124.  

NDL 07

Scyntygrafia całego ciała (układ kostny)

560,00

125.  

NDL 08

Scyntygrafia tarczycy z użyciem J-131

360,00

126.  

NDL 09

Scyntygrafia tarczycy z użyciem Tc99m

260,00

127.  

NDL 13

Scyntygrafia z zastosowaniem pochodnych somatotastyny

5 700,00

128.  

NDL 14

Scyntygrafia nadnerczy

2 830,00

129.  

NDL 15

Scyntygrafia znakowanymi leukocytami

3 250,00

130.  

NDL 11

Limfoscyntygrafia onkologiczna

700,00

131.  

NDL 10

Limfoscyntygrafia kończyn dolnych

700,00

132.  

NDL 16

Synowiektomia radioizotopowa

2 810,00

133.  

NDL 06

SPECT

650,00

134.  

NDL 12

Izotopowa cystografia mikcyjna pośrednia

400,00

135.  

NDL 17

Porada kwalifikacyjna

95,00

136.  

NDL 18

Podanie izotopu

410,00

137.  

NDL 19

Porada kontrolna

95,00

SZCZEPIENIA OCHRONNE

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

138.  

SZO 1

AWAXIM (żółtaczka typu A)

190,00

139.  

SZO 01

EUVAX WZW typ B

60,00

140.  

SZO 01_2

Tetana (tężec)

40,00

141.  

SZO 01_3

TYPHIM (dur brzuszny)

240,00

142.  

SZO 01_4

Verorab (wścieklizna)

190,00

143.  

SZO 02

ENGERIX-B (WZW t. B)

70,00

144.  

SZO 03

HBVAXPRO (WZW t. B)

50,00

145.  

SZO 12

Twinrix adult /wzw A i B/

210,00

146.  

SZO 04

CLODIVAC - TD PUR (Tężec i Błonica)

60,00

147.  

SZO 05

FSME - IMMUN Adult ( kleszczowe zapalenie mózgu)

120,00

148.  

SZO 11

Kwalifikacja do szczepienia

20,00

149.  

SZO 10

Szczepienie przeciwko grypie (z kwalifikacją i szczepionką)

65,00

150.  

SZO 08

RHOPHYLAC 300 (Immunoglobuliny)

350,00

151.  

SZO 07

GARDASIL 9 (Rak szyjki macicy)

430,00

ZAKŁAD  DIAGNOSTYKI  OBRAZOWEJ

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

152.  

RTG 01

  Zdjęcie klatki piersiowej P-A

37,00

153.  

RTG 02

  Zdjęcie klatki piersiowej P-A + boczne

55,00

154.  

RTG 03

  Zdjęcie boczne płuc

37,00

155.  

RTG 06

  Zdjęcie szczytów płuc

37,00

156.  

RTG 07

  Zdjęcie żeber  (1 projekcja)

37,00

157.  

RTG 08

  Zdjęcie żeber, mostka, łopatki (2 projekcje)

50,00

158.  

RTG 09

  Zdjęcie mostka (1 projekcja)

37,00

159.  

RTG 10

  Zdjęcie łopatki (1 projekcja)

37,00

160.  

RTG 11

  Zdjęcie  jamy brzusznej – przeglądowe

42,00

161.  

RTG 12

  Zdjęcie czaszki P-A i boczne

50,00

162.  

RTG 13

  Zdjęcie półosiowe  , na potylicę (1 projekcja)

35,00

163.  

RTG 14

  Zdjęcie oczodołów okulistyczne (3 projekcje)

75,00

164.  

RTG 15

  Zdjęcie oczodołów urazowe (3 projekcje)

75,00

165.  

RTG 16

  Zdjęcie żuchwy (1 projekcja)

37,00

166.  

RTG 17

  Zdjęcie zatok (1 projekcja)

35,00

167.  

RTG 18

  Zdjęcie nosa (1 projekcja)

35,00

168.  

RTG 19

  Zdjęcie stawu barkowego (1 projekcja)

40,00

169.  

RTG 20

  Zdjęcie stawów barkowych (2 projekcje)

50,00

170.  

RTG 21

  Zdjęcie obojczyka (1 projekcja)

37,00

171.  

RTG 22

  Zdjęcie kości ramiennej A-P + boczne

50,00

172.  

RTG 23

  Zdjęcie transtorakalne głowy kości ramiennej

50,00

173.  

RTG 24

  Zdjęcie stawu łokciowego A-P + boczne

50,00

174.  

RTG 25

  Zdjęcie stawów łokciowych A-P + boczne -porównawcze
  (4 projekcje)

75,00

175.  

RTG 26

  Zdjęcie przedramienia A-P + boczne (2 projekcje)

50,00

176.  

RTG 27

  Zdjęcie nadgarstka P-A + boczne (2 projekcje)

50,00

177.  

RTG 28

  Zdjęcie  nadgarstków- porównawcze  P-A + boczne

52,00

178.  

RTG 29

  Zdjęcie nadgarstka na wiek kostny

45,00

179.  

RTG 30

  Zdjęcie dłoni P-A + boczne

50,00

180.  

RTG 31

  Zdjęcie dłoni P-A + boczne porównawcze

52,00

181.  

RTG 32

  Zdjęcie palców dłoni (2 projekcje)

37,00

182.  

RTG 33

  Zdjęcie palców stopy  (2 projekcje)

37,00

183.  

RTG 34

  Zdjęcie  dłoni – porównawcze PA (1 projekcja)

35,00

184.  

RTG 35

  Zdjęcie miednicy (1 projekcja)

40,00

185.  

RTG 36

  Zdjęcie stawów biodrowych- porównawcze

40,00

186.  

RTG 37

  Zdjęcie stawu biodrowego (1 projekcja)

35,00

187.  

RTG 38

  Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych (1 projekcja)

37,00

188.  

RTG 39

  Zdjęcie kości udowej A-P + boczne

55,00

190.  

RTG 40

  Zdjęcie stawu kolanowego A-P + boczne

50,00

191.  

RTG 41

  Zdjęcie stawów kolanowych A-P +boczne -porównawcze

60,00

192.  

RTG 42

  Zdjęcie  rzepki – osiowe (1 projekcja)

35,00

193.  

RTG 43

  Zdjęcie  podudzia A-P + boczne

50,00

194.  

RTG 44

  Zdjęcie   podudzi A-P +boczne – porównawcze

60,00

195.  

RTG 45

  Zdjęcie stawu skokowego A-P + boczne

50,00

196.  

RTG 46

  Zdjęcie stawów skokowych A-P + boczne -porównawcze

60,00

197.  

RTG 47

  Zdjęcie kości piętowej (1 projekcja )

35,00

198.  

RTG 48

  Zdjęcie kości piętowej (2 projekcje)

50,00

199.  

RTG 49

  Zdjęcie stopy P-A + boczne

45,00

200.  

RTG 50

  Zdjęcie  stóp A-P + boczne- porównawcze

60,00

201.  

RTG 51

  Zdjęcie kręgosłupa szyjnego A-P + boczne (1 projekcja )

47,00

202.  

RTG 52

  Zdjęcie kręgosłupa szyjnego boczne + skosy (2 projekcje)

55,00

203.  

RTG 53

  Zdjęcie kręgosłupa szyjnego  czynnościowe (2 projekcje)

55,00

204.  

RTG 54

  Zdjęcie kręgosłupa piersiowego (1 projekcja)

38,00

205.  

RTG 55

  Zdjęcie kręgosłupa piersiowego A-P + boczne 

50,00

206.  

RTG 56

  Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego skośne (2 projekcje)

48,00

207.  

RTG 57

  Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe (2 projekcje)

50,00

208.  

RTG 58

  Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego A-P + boczne

55,00

209.  

RTG 59

  Zdjęcie kości ogonowej A-P + boczne

45,00

210.  

RTG 60

  Opis zdjęć własnych

20,00

211.  

RTG 61

  Pantomogram całej szczęki i żuchwy

70,00

212.  

RTG 62

  Pantomogram ½

70,00

213.  

RTG 63

  Zdjęcie radiowizjogiczne 1 zęba (RTG punktowe)

35,00

214.  

RTG 64

  Densytometria szyjki kości udowej lub kręgosłupa

60,00

215.  

RTG 65

  Densytometria szyjki kości udowej i kręgosłupa

100,00

216.  

RTG 66

  Densytometria obu szyjek kości udowej

100,00

217.  

RTG 67

  Densytometria całego kośćca lub badanie składu ciała (Total Body)

120,00

218.  

RTG 68

  Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych (2 projekcje)

47,00

219.  

RTG 69

  Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych (4 projekcje)

80,00

220.  

RTG 72

  Zdjęcie cefalometryczne - KOM

70,00

221.  

RTG 73

  Zdjęcie pantomograficzne + cefalometryczne

130,00

ZAKŁAD  REHABILITACJI  LECZNICZEJ

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

222.  

REH 01

Ultradźwięki

8,00

223.  

REH 02

Magnetronik

5,00

224.  

REH 03

Laseroterapia - skaner

5,00

225.  

REH 04

Laseroterapia - punktowa

7,00

226.  

REH 05

Sollux

5,00

227.  

REH 06

Jonoforeza

5,00

228.  

REH 07

Diadynamik

5,00

229.  

REH 08

Galwanizacja

5,00

230.  

REH 09

Interdyn

5,00

231.  

REH 10

Elektrostymulacja

8,00

232.  

REH 11

Krioterapia

10,00

233.  

REH 12

Masaż ręczny-częściowy

30,00

234.  

REH 13

Masaż kręgosłupa

40,00

235.  

REH 14

Gimnastyka na przyrządach (15min)

8,00

236.  

REH 15

Gimnastyka indywidualna (30min)

20,00

237.  

REH 16

Gimnastyka grupowa - jednorazowa (30 - 40 min)

15,00

238.  

REH 17

Masaż limfatyczny (całego ciała)

60,00

239.  

REH 18

Wyciągi

10,00

240.  

REH 19

Ćwiczenia wg metody McKenzie ok. 60 min. (I wizyta)

50,00

241.  

REH 20

Bioptron

8,00

242.  

REH 21

Vaco

8,00

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

STZ 01

Badanie lekarskie, kontrola, konsultacja, porada

90,00

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA - PROFILAKTYKA

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

244.  

STZ 02.1

Lakierowanie zębów mlecznych - 1 łuk

30,00

245.  

STZ 02.2

Lakierowanie zębów mlecznych - 2 łuki

60,00

246.  

STZ 03.1

Lakierowanie zębów stałych - 1 łuk

50,00

247.  

STZ 03.2

Lakierowanie zębów stałych - 2 łuki

100,00

248.  

STZ 04.1

Usunięcie złogów nazębnych (skaling) – ½ łuk

50,00

249.  

STZ 04.2

Usunięcie złogów nazębnych - 2 łuki

100,00

250.  

STZ 05.01

Piaskowanie zębów

100,00

251.  

STZ 05.02

Piaskowanie + lakierowanie

150,00

252.  

STZ 05.03

Skaling + piaskowanie + lakierowanie 

250,00

253.  

STZ 06

Zabezpieczenie bruzd zęba mlecznego lub stałego (lakowanie) - 1 ząb

50,00

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA - LECZENIE ZACHOWAWCZE

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

254.  

STZ 07

Znieczulenie miejscowe nasiękowe

30,00

254.  

STZ 07.1

Znieczulenie przewodowe

50,00

255.  

STZ 08.1

Wypełnienie ubytku materiałem glass - jonomerowym

100,00

256.  

STZ 08.2

Wypełnienie ubytku materiałem światłoutwardzalnym - małe (jednopowierzchniowe)

150,00

257.  

STZ 08.3

Wypełnienie ubytku materiałem światłoutwardzalnym – duże kilkupowierzchnie

180,00

258.  

STZ 08.4

Rekonstrukcja bezsztyftowa korony zęba materiałem światłoutwardzalnym - mała

200,00

259.  

STZ 08.5

Rekonstrukcja bezsztyftowa korony zęba materiałem światłoutwardzalnym - duża

250,00

260.  

STZ 09

Ćwiek okołomiazgowy

40,00

261.  

STZ 10.1

Standardowy wkład koronowo - korzeniowy metalowy

50,00

262.  

SZT 10.2

Standardowy wkład koronowo - korzeniowy z włókna szklanego

150,00

266.  

STZ 12

Zdjęcie szyny kompozytowej

80,00

267.  

STZ 13.1

Opatrunek MTA 

100,00

268.  

STZ 13.2

Opatrunek BIODENTYNA

100,00

269.  

STZ 14

Wybielanie zęba martwego (cena za jedną wizytę)

100,00

270.  

STZ 15

Wybielanie zębów żywych - metoda nakładkowa

850,00

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA - LECZENIE KANAŁOWE

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

271.  

STZ 18.1

Pierwsza wizyta leczenia kanałowego z "ręcznym" opracowaniem kanałów korzeniowych - mała

100,00

273.  

STZ 18.3

Dopłata za opracowanie kolejnego, dodatkowego kanału "ręczny"

50,00

274.  

STZ 19.1

Pierwsza wizyta leczenia kanałowego z "maszynowym" opracowaniem kanałów korzeniowych - 1 kanał

180,00

277.  

STZ 19.4

Dopłata za opracowanie kolejnego, dodatkowego kanału "maszynowy"

50,00

278.  

STZ 20.1

Druga wizyta leczenia kanałowego (wymiana opatrunku)

100,00

279.  

STZ 20.2

Leczenie zmian okołowierzchołkowych  (wymiana opatrunku)

100,00

280.  

STZ 21.1

Wypełnienie ostateczne kanałów korzeniowych - metoda tradycyjna - 1 kanał

150,00

281.  

STZ 21.2

Wypełnienie ostateczne kanałów korzeniowych - metoda tradycyjna - 2 kanały

200,00

282.  

STZ 21.3

Wypełnienie ostateczne kanałów korzeniowych - metoda tradycyjna- 3 kanały

250,00

283.  

STZ 21.4

Dopłata za opracowanie kolejnego, dodatkowego kanału  metodą tradycyjną

50,00

284.  

STZ 22.1

Wypełnienie ostateczne kanałów korzeniowych - metoda kondensacji bocznej ćwieków gutaperkowych - 1 kanał

200,00

285.  

STZ 22.2

Wypełnienie ostateczne kanałów korzeniowych - metoda kondensacji bocznej ćwieków gutaperkowych - 2 kanały

250,00

286.  

STZ 22.3

Wypełnienie ostateczne kanałów korzeniowych - metoda kondensacji bocznej ćwieków gutaperkowych - 3 kanały

300,00

287.  

STZ  22.4

Dopłata za wypełnienie kolejnego, dodatkowego kanału

50,00

288.  

STZ 23.1

Wypełnienie ostateczne kanałów korzeniowych -wypełnienie gutaperką uplastyczniona termicznie - 1 kanał

220,00

289.  

STZ 23.2

Wypełnienie ostateczne kanałów korzeniowych -wypełnienie gutaperką uplastyczniona termicznie - 2 kanały

270,00

290.  

STZ 23.3

Wypełnienie ostateczne kanałów korzeniowych -wypełnienie gutaperką uplastyczniona termicznie - 3 kanały

320,00

291.  

STZ 23.4

Dopłata za wypełnienie kolejnego, dodatkowego kanału - wypełnienie gutaperką uplastycznioną termicznie

50,00

292.  

STZ 25.1

Usunięcie wkładu koronowo - korzeniowego metodą ultradźwiękową - małe

150,00

293.  

STZ 25.2

Usunięcie wkładu koronowo - korzeniowego metodą ultradźwiękową - duże

200,00

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

294.  

STP 01

Badanie Stomatologiczne z zaplanowaniem leczenia

50,00

295.  

STP 02

Proteza częściowa płytowa uzupełniająca 1-4 zęby

450,00

296.  

STP 03

Proteza częściowa płytowa uzupełniająca 4-7 zębów

500,00

297.  

 

Proteza częściowa płytowa podparta - cena w zależności od ilości zębów

Patrz
STP02,STP03

298.  

STP 04

Za łuk doginany

100,00

299.  

STP 05

Za dodatkową klamrę

10,00

300.  

STP 06

Za cierń doginany

10,00

301.  

STP 07

Za cierń lany

70,00

302.  

 STP 08

Proteza częściowa uzupełniająca – 7 i więcej zębów

800,00

303.  

STP 09

Proteza całkowita

900,00

304.  

STP 10

Proteza nakładkowa w zależności od ilości zębów plus

300,00

305.  

STP 10.1

Za każdy nakład na zębie

60,00

306.  

STP 11

Proteza nakładkowa jeśli są zęby zachowane plus

300,00

307.  

STP 11.1

Za każdy nakład na zębie

60,00

308.  

 

Proteza natychmiastowa w zależności od ilości zębów jw.

Patrz
STP02,STP03
STP08,STP09

309.  

STP 12

Naprawa protezy z pobraniem wycisku

70,00

310.  

STP 13

Za każdy następny element naprawy

20,00

311.  

STP 14

Całkowite podścielenie protezy metodą termiczną w sposób pośredni

200,00

312.  

STP 15

Odcinkowe podścielenie protezy akrylem szybkopolimeryzującym

50,00

313.  

STP 16

Szyna odciążająca stawy skroniowo-żuchwowe z akrylu twardego

300,00

314.  

STP 17

Szyna odciążająca stawy skroniowo-żuchwowe wykonana metodą termoforowania

400,00

315.  

STP 18

Szynoproteza lana

1 100,00

316.  

STP 19

Proteza szkieletowa

1 000,00

317.  

STP 20

Wkład koronowo-korzeniowy lany

200,00

318.  

STP 21

Wkład koronowo-korzeniowy składany

300,00

319.  

STP 22

Korona lana pełna

300,00

320.  

STP 23

Korona lana licowana stilonem

350,00

321.  

STP 24

Korona lana licowana materiałem kompozycyjnym

400,00

322.  

STP 25

Korona  licowana porcelaną

500,00

323.  

 

Most lany licowany-korony w zależności od sposobu licowania j.w.+ząb w przęśle -cena równa cenie korony

Patrz
STP23,STP24
STP25,STP26

324.  

STP 26

Korona akrylowa

200,00

325.  

STP 27

Korona ochronna na oszlifowany ząb lub zastąpienie funkcji elementem prowizorycznego mostu-za każdy ząb i ząb w przęśle mostu prowizorycznego                                                                

50,00

326.  

STP 28

Zdjęcie korony

80,00

327.  

STP 29

Zdjęcie mostu-za każdą koronę

60,00

328.  

STP 30

Osadzenie odcementowanej korony lub wkładu koronowo-korzeniowego

100,00

329.  

STP 31

Płyta podniebienna bezbarwna w płatnej protezie

30,00

330.  

STP 32

Siatka wzmacniająca płytę protezy w płatnej protezie

70,00

331.  

STP 33

Siatka wzmacniająca płytę protezy pozłacana w płatnej protezie

80,00

332.  

STP 34

Akryl elastifikowany do pościelenia-dodatkowo

50,00

333.  

STP 35

Wkład  koronowo-korzeniowy standardowy z włókna szklanego

120,00

334.  

STP 36

Proteza szkieletowa bezklamrowa

1 200,00

335.  

STP 37

Korona teleskopowa stalowa

700,00

336.  

STP 38

Nawoskowanie diagnostyczne wax-up -1 pkt

30,00

337.  

STP 39

Modele diagnostyczne gipsowe

50,00

338.  

STP 40

Wzorniki zwarciowe

60,00

339.  

STP 41

Łyżki indywidualne

50,00

340.  

STP 42

Obturator

400,00

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

341.  

STC 01

Badania specjalistyczne / konsultacja

70,00

342.  

STC 02

Usunięcie zęba ze znieczuleniem

150,00

343.  

STC 03

Usunięcie zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy użyciu dźwigni i wierteł

200,00

344.  

STC 04

Usunięcie zęba poprzez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata i zszycie rany

250,00

345.  

STC 05

Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego

450,00

346.  

STC 06

Odsłonięcie zęba zatrzymanego do celów ortodontycznych

400,00

347.  

STC 07

Resekcja wierzchołka korzenia zęba

400,00

348.  

STC 08

Opatrunek chirurgiczny dozębodołowy

40,00

ORTODONCJA

Lp.

Kod

Nazwa

cena [zł]

349.  

ORT 01

Konsultacja ortodontyczna – ustalenie planu leczenia

100,00

350.  

ORT 02

Modele diagnostyczne

60,00

351.  

ORT 03

Wizyta kontrolna przy aparatach ruchomych

70,00

352.  

ORT 04

Aparat ruchomy – płytka przedsionkowa indywidualna

50,00

353.  

ORT 05

Aparat ruchomy – płytka przedsionkowa z zaporą językową

50,00

354.  

ORT 06

Aparat ruchomy – płytka przedsionkowa standardowa

20,00

355.  

ORT 07

Aparat ruchomy – płytka podniebienna

380,00

356.  

ORT 08

Aparat ruchomy – wkładka do nosa

80,00

357.  

ORT 09

Aparat ruchomy – krążek Friela

80,00

358.  

ORT 10

Aparat ruchomy – aktywator Andersena i aparat blokowy

500,00

359.  

ORT 11

Aparat ruchomy – płytka Schwartza

450,00

360.  

ORT 12

Aparat ruchomy – płytka Schwarza dwoma śrubami

500,00

361.  

ORT 13

Aparat ruchomy – płytka Przylipiaka

500,00

362.  

ORT 14

Aparat ruchomy – płytka Bertoniego

500,00

363.  

ORT 15

Aparat ruchomy – aparat Stockfisha, Bilera, Wunderera

500,00

364.  

ORT 16

Aparat ruchomy – aparat Klammta

500,00

365.  

ORT 17

Aparat ruchomy – proteza dziecięca z elementami czynnymi

450,00

366.  

ORT 18

Aparat ruchomy – wymiana śruby lub pojedynczego elementu

80,00

367.  

ORT 19

Aparat ruchomy – każdy dodatkowy element

20,00

368.  

ORT 20

Aparat ruchomy – równia wykonana laboratoryjnie

150,00

369.  

ORT 21

Aparat ruchomy – równia wykonana przy pacjencie

70,00

370.  

ORT 22

Aparat ruchomy – dopasowanie fundy

40,00

371.  

ORT 23

Aparat Hinza - elastyczny

300,00

372.  

ORT 24

Aparat stały – jeden łuk (góra lub dół)

1 700,00

373.  

ORT 25

Aparat stały - wizyta kontrolna

100,00

374.  

ORT 26

Aparat stały - modele do analizy

60,00

375.  

ORT 27

Aparat stały - założenie 1 pierścienia

250,00

376.  

ORT 28

Aparat stały - założenie 1 braketa

80,00

377.  

ORT 29

Aparat stały - założenie 1 łuku

200,00

378.  

ORT 30

Aparat stały - wymiana łuku

150,00

379.  

ORT 31

Aparat stały - zdjęcie aparatu stałego

120,00

380.  

ORT 32

Aparat stały - bihelix

380,00

381.  

ORT 33

Aparat stały - retainer

400,00

382.  

ORT 34

Aparat stały - orthorama

300,00

383.  

ORT 35

Aparat stały - szyna nazębna

340,00

384.  

ORT 36

Aparat stały – hyrax - I rata

300,00

385. 

ORT 41

Aparat stały – hyrax - II rata

300,00

386.  

ORT 37

Aparat stały – aparat Nance’a

560,00

387.  

ORT 37.1

Aparat stały – kontrola retencji

60,00

388.  

ORT 38

Pudełko na aparat

10,00

389.  

ORT 39

Szczoteczka do aparatów stałych

12,00

390.  

ORT 40

Funda mandibulae

60,00

STERYLIZACJA

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

391.  

STR 01

Sterylizacja parowa materiałów i narzędzi medycznych z pakowaniem w rękaw– pakiet mały (rękaw 5 cm; 7,5 cm; 10 cm)

5,50
 (w tym 23% VAT)

392.  

STR 02

Sterylizacja parowa materiałów i narzędzi medycznych z pakowaniem w rękaw– pakiet średni (rękaw 12 cm;  15 cm)

6,00
 (w tym 23% VAT)

393.  

STR 03

Sterylizacja parowa materiałów i narzędzi medycznych z pakowaniem w rękaw – pakiet duży ( 20 x 30 cm )

7,50
 (w tym 23% VAT)

MATERIAŁY MEDYCZNE

Lp.

Kod

Nazwa

cena [zł]

394.  

MAT 01

Pojemnik na mocz - badanie ogólne

0,50

395.  

MAT 02

Pojemnik na posiew moczu

0,90

396.  

MAT 03

Pojemnik na dobową zbiórkę moczu

11,00

397.  

MAT 04

Wymazówka

1,50

398.  

MAT 05

Książeczka zdrowia 

3,50
 ( w tym 23% VAT)

399.  

MAT 06

Międzynarodowa książeczka szczepień

3,50
 ( w tym 23% VAT)

INNE  ŚWIADCZENIA

Lp.

Kod

Nazwa

cena [zł]

400.  

IŚW 01

Świadczenie medyczne zakwestionowane przez NFZ udzielone na rzecz nieuprawnionego pacjenta wyliczone jako: ilość pkt.  x stawka za pkt. wg NFZ

wg wyliczenia

401.  

IŚW 02

Wydanie orzeczenia lub zaświadczenia (o którym mowa w art.16 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135)

20,00

402.  

IŚW 03

Dojazd do kontrahenta: stawka za 1 km

1,23
 ( w tym 23% VAT)

403.  

LAB 04

Tryb CITO - dopłata do każdego badania

5,00

Cennik Badań Laboratoryjnych

POBRANIE MATERIAŁU

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

1.      

LAB 01

Pobranie krwi (system aspiracyjno-próżniowy) - opłata jednorazowa niezależnie od ilości badań

5,00

2.      

LAB 03

Pobranie materiału do badań mikrobiologicznych (wymaz: gardło, nos, ucho, rana, itp.) z wymazówką

10,00

3.      

POBG

Pobranie materiału do badań mikrobiologicznych z dróg moczowo – płciowych
z wymazówką

10,00

4.      

BDL 63

Pobranie więcej niż 2 materiałów do badań mikrobiologicznych z dróg moczowo – płciowych z wymazówką

25,00

HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

5.  

LAB 05

OB

6,00

6.  

LAB 07

Morfologia krwi z płytkami z rozmazem (analizator)

14,00

7.  

LAB 08

Rozmaz manualnie - ocena mikroskopowa

10,00

8.  

LAB 09

Retikulocyty

8,00

9.  

LAB 10

Eozynofilia bezwzględna

8,00

10.  

LAB7

Czas protrombinowy (PT), wskaźnik protrombinowy INR

8,00

11.  

LAB 12

Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)

8,00

12.  

LAB 13

Fibrynogen

10,00

13.  

LAB 14

D-dimer ilościowo

30,00

ANALITYKA OGÓLNA

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

14.   

LAB 15

Mocz - badanie ogólne + badanie mikroskopowe osadu

8,00

15.   

LAB 16

Mocz - mikroalbuminuria ilościowo (albumina, kreatynina i A/K)

24,00

16.   

LAB 17

Liczba Addisa

12,00

17.   

LAB 20

Kamienie nerkowe - analiza składu

35,00

18.   

LAB 21

Kał - badanie na obecność krwi utajonej (bez diety), 1 - 3 próby dostarczone w ciągu 7 dni

15,00

19.   

LAB 21_1

Kał – kalprotektyna ilościowo ELISA

72,00

20.   

LAB 22

Test Giardia/Lamblia w kale - metodą ELISA

22,00

21.   

LAB 23

Helicobacter pylori (antygen w kale)

19,00

22.   

LAB 24

Helicobacter pylori przeciwciała IgG (test jakościowy)

12,00

23.   

LAB 25

Badanie ogólne kału (9 parametrów)

20,00

24.   

LAB 26

Badanie parazytologiczne kału w kierunku  pierwotniaków,  helmintów i tasiemczyc (Parasep)

32,00

25.   

LAB 27

Wymaz w kierunku owsicy (metoda Grahama)

15,00

26.   

LAB 28

Badanie w kierunku nużeńca z pobraniem

45,00

27.   

LAB 29

Nasienie - badanie fizyko-morfologiczne (wg WHO 2010)

70,00

CHEMIA KLINICZNA

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

28.   

LAB 30

Albumina w surowicy

8,00

29.   

LAB 31

ALAT (Aminotransferaza alaninowa)

7,00

30.   

LAB 32

ASPAT (Aminotransferaza asparginowa)

7,00

31.   

LAB 33

LAB 565

Amylaza (surowica lub mocz)

8,00

32.   

LAB 34

LAB 352

Białko całkowite (surowica, mocz lub DZM)

6,00

33.   

LAB 35

Elektroforeza białek surowicy na żelu (3)

22,00

34.   

LAB 36

Bilirubina całkowita

7,00

35.   

LAB 37

Cholesterol całkowity (TC)

7,00

36.   

LAB 38

Cholesterol - HDL (HDL-C)

8,00

37.   

LAB 39

Cholesterol - LDL (LDL-C oznaczany metodą bezpośrednią)

12,00

38.   

LAB 40

Triglicerydy (TG)

7,00

39.   

LAB 41

Lipidogram (TC, HDL-C, LDL-C obliczany,nie HDL-C, TG)

22,00

40.   

LAB 42

Lipidogram (TC, HDL-C, LDL-C oznaczany metodą bezpośrednia, nie HDL-C, TG)

30,00

41.   

LAB 33_POD

Homocysteina

35,00

42.   

LAB 43

Glukoza (surowicz, mocz)

6,00

43.   

LAB 44

Krzywa cukrowa (2 punktowa) z pobraniem 2x (0, 120)

15,00

44.   

LAB 45

Krzywa cukrowa (3 punktowa) z pobraniem 3x (0, 60, 120)

21,00

45.   

LAB 563

Krzywa cukrowa (4 punktowa) z pobraniem 4x (0, 30, 60, 120)

28,00

46.   

LAB 46

Elektrolity ( Na, K, Cl )

18,00

47.   

LAB 47

Potas (surowica, mocz lub DZM)

6,00

48.   

LAB 350

LAB 48

LAB 300

Sód(surowica, mocz lub DZM)

6,00

49.   

LAB 49

Chlorki (surowica, mocz lub DZM)

6,00

50.   

LAB 50

Lit

12,00

51.   

LAB 51

LAB 278

LAB 501

Wapń (surowica, mocz lub DZM)

6,00

52.   

LAB 52

LAB 333

LAB 234

Magnez (surowica, mocz lub DZM)

8,00

53.   

LAB 135

LAB 53

342

Fosfor nieorganiczny (surowica, mocz lub DZM)

6,00

54.   

LAB 54

Żelazo

10,00

55.   

LAB 55

TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza)

15,00

56.   

LAB 56

LAB 123

Mocznik (surowica lub DZM)

7,00

57.   

LAB 222

LAB 333

LAB 57

Kreatynina (surowica, mocz lub DZM)  metoda enzymatyczna + GFR

7,00

58.   

LAB 58

Klirens kreatyniny endogennej

14,00

59.   

LAB 59

Kwas moczowy (surowica, mocz lub DZM)

8,00

60.   

LAB 60

Fosfataza alkaliczna

8,00

61.   

LAB 62

CK -kinaza kreatynowa

10,00

62.   

LAB 63

CK/MB

10,00

63.   

LAB 64

hs Troponina I

28,00

64.   

LAB 65

NT-proBNP  

60,00

65.   

LAB 66

Lipaza

10,00

66.   

LAB 67

LDH (dehydrogenaza mleczanowa )

10,00

67.   

LAB 68

GGTP (glutamylo-transpeptydaza, gamma-GT)

10,00

68.   

LAB 69

Profil wątrobowy podstawowy ( bilirubina całkowita, ASPAT, ALAT )

20,00

69.   

LAB 70

Profil wątrobowy rozszerzony ( bilirubina całk., ASPAT,ALAT,FA,GGTP )

38,00

70.   

LAB 71

Profil kostny ( fosfataza alkaliczna, wapń całkowity, fosfor )

20,00

71.   

LAB 72

Profil trzustkowy ( amylaza - diastaza, lipaza)

18,00

72.   

LAB 73

Diagnostyka niedoboru żelaza ( żelazo, TIBC, stopień wysycenia transferyny )

25,00

73.   

LAB 74

Profil nerkowy ( kreatynina, mocznik )

14,00

BADANIA SEROLOGICZNE

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

74.   

LAB 77

ASO  ilościowo

15,00

75.   

LAB 78

RF - czynnik reumatoidalny - ilościowo

15,00

76.   

LAB 81

CRP - białko C-reaktywne - ilościowo

12,00

DIAGNOSTYKA KIŁY I CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

77.   

LAB 82

WR - serodiagnostyka USR

7,00

78.   

LAB 83

FTA + FTA - ABS

40,00

79.   

LAB 84

TPHA

30,00

80.   

LAB 85

HIV DUO Quick (anty HIV1/HIV2+Ag p24)

35,00

81.   

LAB 86

Chlamydia trachomatis (wymaz z cewki moczowej lub kanału szyjki macicy badany metodą immunofluorescencji) - bez pobrania    (możliwość pobrania w Poradni Ginekologicznej po uzgodnieniu telefonicznym – 17/85 94 421)

40,00

DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

82.   

LAB 88

TSH - III generacji

16,00

83.   

LAB 89

FT3 (wolne T3)

16,00

84.   

LAB 90

FT4 (wolne T4)

16,00

85.   

LAB 91

Anty-TG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie)

30,00

86.   

LAB 92

Anty -TPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej)

30,00

87.   

LAB 93

Przeciwciała przeciw receptorowi TSH (TRAK)

47,00

HORMONY PŁCIOWE

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

88.   

LAB 94

FSH

17,00

89.   

LAB 95

LH

17,00

90.   

LAB 96

Estradiol

18,00

91.   

LAB 97

Progesteron

18,00

92.   

LAB 98

Prolaktyna

17,00

93.   

LAB 99

HCG +Beta ilościowo (ciąża, choroby trofoblastyczne - czułość analityczna 0,10mIU/ml)

27,00

94.   

LAB 38_POD

AMH (Anti Mullerian Hormon)

76,00

95.   

LAB 101

DHEA-S (siarczan dehydroepiandrosteronu)

22,00

96.   

LAB 103

Testosteron

22,00

97.   

LAB 104

Androstendion

27,00

98.   

LAB 105

SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe)

22,00

99.   

LAB 106

Panel: Testosteron + SHBG + FTI%  wskaźnik wolnego testosteronu

44,00

100.  

LAB 107

17 - OH progesteron

27,00

POZOSTAŁE HORMONY, INNE OZNACZENIA

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

101.  

LAB 108

ACTH (hormon adrenokortykotropowy)

28,00

102.  

M31_1

Kortyzol w surowicy

20,00

103.  

LAB 110

Parathormon - intact

25,00

104.  

LAB 111

Witamina D(25OH)

40,00

105.  

LAB 112

Aktywna renina

48,00

MARKERY NOWOTWOROWE

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

106.  

LAB 114

PSA (specyficzny antygen prostaty)

23,00

107.  

LAB 115

PSA - wolny

25,00

108.  

LAB 116

Panel: PSA + PSA wolny + wskaźnik %

47,00

109.  

LAB 117

AFP (alfa-fetoproteina)

25,00

110.  

LAB 118

CA - 125 (m.in. marker raka jajnika)

25,00

111.  

LAB 119

HE 4 (marker raka jajnika)

45,00

112.  

LAB 120

ROMA (Ca - 125 + HE4 +  wskaźnik % oceny ryzyka raka jajnika)

70,00

113.  

LAB 121

CA - 15.3 (m.in. marker raka sutka, jajnika i płuc)

25,00

114.  

LAB 52

CA 72-4 (m.in.. marker raka żołądka, jajników, jelita grubego)

26,00

115.  

LAB 122

CA - 19.9 (m.in. marker nowotworów p. pokarmowego)

25,00

116.  

LAB 123

CEA (antygen karcinoembrionalny)

25,00

DIAGNOSTYKA ANEMII

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

117.  

LAB 124

Witamina B12

25,00

118.  

LAB 125

Kwas foliowy

25,00

119.  

LAB 126

Ferrytyna

25,00

DIAGNOSTYKA CUKRZYCY

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

120.  

LAB 127

C-peptyd

25,00

121.  

LAB 128

Insulina

25,00

122.  

LAB 458

Insulina – krzywa 4 pkt (0, 30, 60, 120)

95,00

123.  

LAB 129

HbA1c (Hemoglobina glikowana)

21,00

DIAGNOSTYKA INFEKCJI

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

124.  

LAB 130

HBs antygen (test jakościowy)

12,00

125.  

LAB 131

HBs antygen (test potwierdzający)

45,00

126.  

LAB 132

Anty-HBs - total (test ilościowy)

26,00

127.  

LAB 16.POD

Antygen - HBe - test jakościowy

38,00

128.  

LAB 17.POD

Anty-HBe - test jakościowy  

38,00

129.  

LAB 19_POD

Anty-HBc Total - test jakościowy

38,00

130.  

LAB 18_POD

Anty-HBc IgM - test ilościowy

52,00

131.  

LAB 138

Anty-HAV Total

38,00

132.  

LAB 25_POD

Anty-HAV IgM - test jakościowy

47,00

133.  

LAB 139

Anty-HCV - test  jakościowy

26,00

134.  

LAB 141

Toksoplazmoza IgM (test jakościowy)

32,00

135.  

LAB 140

Toksoplazmoza IgG (test ilościowy)

26,00

136.  

LAB 024

Toksoplazmoza IgG – Awidność

52,00

137.  

LAB 142

Różyczka IgG (test jakościowy)

26,00

138.  

LAB 143

Różyczka IgM (test ilościowy)

36,00

139.  

LAB 148

CMV IgG (test ilościowy)

26,00

140.  

LAB 149

CMV IgM (test jakościowy)

36,00

141.  

LAB 520

Profil TORCH (10 IgG: TOXO, Rubella, CMV, HSV1, HSV2, Chlamydia trachomatis, Parwowirus B19,  Treponema pallidum, Varicella zoster virus (VZV)          

108,00

142.  

LAB56

Borelioza – badanie kleszcza na obecność antygenów

42,00

143.  

LAB 144

Borelioza IgG ( test ilościowy )

30,00

144.  

LAB 145

Borelioza IgM (test ilościowy)

30,00

145.  

LAB 146

Borelioza IgG - Western blot - test potwierdzenia klasyczny

88,00

146.  

LAB 147

Borelioza IgM - Western blot - test potwierdzenia klasyczny

88,00

147.  

LAB 250

Borelioza IgG – RN-AT  - test potwierdzenia rekombinowany  

92,00

148.  

LAB 251

Borelioza IgM – RN-AT  - test potwierdzenia rekombinowany 

92,00

149.  

LAB 238

Borelioza IgG ELISA anty VlsE (ocena skuteczności leczenia)

75,00

150.  

LAB 151

Mononukleoza (EBV VCA ) IgM – test ilościowy/ELISA

35,00

151.  

LAB 152

Mononukleoza (EBV VCA ) IgG – test ilościowy/ELISA

35,00

152.  

LAB 83_POD

Chlamydia trachomatis IgA – test ilościowy/ELISA

35,00

153.  

LAB 82_POD

Chlamydia trachomatis IgM – test ilościowy/ELISA

35,00

154.  

LAB 81_POD

Chlamydia trachomatis IgG – test ilościowy/ELISA

35,00

155.  

LAB 80_POD

Chlamydia pneumoniae IgA – test ilościowy/ELISA

35,00

156.  

LAB79_POD

Chlamydia pneumoniae IgM – test ilościowy/ELISA

35,00

157.  

LAB78_POD

Chlamydia pneumoniae IgG – test ilościowy/ELISA

35,00

158.  

LAB 153_POD

Mycoplasma pneumoniae IgA – test ilościowy/ELISA

35,00

159.  

LAB 155_POD

Mycoplasma pneumoniae IgM – test ilościowy/ELISA

35,00

160.  

LAB 154_POD

Mycoplasma pneumoniae IgG – test ilościowy/ELISA

35,00

161.  

LAB 156_P

Krztusiec IgA (Bordetella pertussis ) – test ilościowy/ELISA

35,00

162.  

LAB 158_POD

Krztusiec IgM (Bordetella pertussis ) - test ilościowy/ELISA

35,00

163.  

LAB 157_P

Krztusiec IgG (Bordetella pertussis ) - test ilościowy/ELISA

35,00

164.  

LAB 91_POD

Yersinia IgA – test ilościowy/ELISA

35,00

165.  

LAB 90_POD

Yersinia IgM – test ilościowy/ELISA

35,00

166.  

LAB92_

Yersinia IgG – test ilościowy/ELISA

35,00

167.

LAB 133

SARS-CoV-2 /przeciwciała IgG/półilościowo 

85,00

168.

LAB 133_1 

Przeciwciała anty SARS-CoV-2 Profil IgG /blot/ test jakościowy

100,00

169.

LAB 134_1

Przeciwciała anty SARS-CoV-2 /ilościowo

85,00

IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

170.  

LAB 156

IgA

15,00

171.  

LAB 157

IgM

15,00

172.  

LAB 158

IgG

15,00

173.  

LAB 160

C-3 (składnik dopełniacza)

20,00

174.  

LAB 161

C-4 (składnik dopełniacza)

18,00

175.  

LAB 166

Kapilaroskopia (opis)

25,00

176.  

LAB 159

Krioglobuliny  (wymaga zgłoszenia się pacjenta)

10,00

AUTOIMMUNOLOGIA

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

177.  

LAB 162

Przeciwciała przeciwjądrowe - ANA - test przesiewowy

40,00

178.  

LAB 163

Przeciwciała przeciwjądrowe - ANA 3 - profil metodą Western blot

100,00

179.  

LAB 165

Przeciwciała anty CCP

40,00

180.  

LAB 109_

Przeciwciała anty transglutaminazie tkankowej IgA – test ilościowy/ELISA

35,00

181.  

LAB 110_

Przeciwciała anty transglutaminazie tkankowej IgG – test ilościowy/ELISA

35,00

182.  

LAB 164

Przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA)

40,00

183.  

LAB 113_

Przeciwciała anty kardiolipinie IgM – test ilościowy/ELISA

35,00

184.

LAB 112_

Przeciwciała anty kardiolipinie IgG –test ilościowy/ELISA

35,00

NIETOLERANCJE POKARMOWE

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

185.  

LAB2222

Nietolerancja pokarmowa (IgG) – pakiet podstawowy 108 produktów 

840,00

186.  

LAB2223

Nietolerancja pokarmowa (IgG) – pakiet rozszerzony 216 produktów

1330,00

DIAGNOSTYKA ALERGII

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

LAB 167

IgE całkowite

25,00

IgE SPECYFICZNE  - alergeny pojedyncze i mieszanki

Kurz i składniki

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

185.  

LAB 168

h 4 - kurz domowy

25,00

186.  

LAB 169

d 1 - Dermatophagoides pteronyssinus

25,00

187.  

LAB 170

d 2 - Dermatophagoides farinae

25,00

Zwierzęta

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

188.  

LAB 171

e 1 - sierść kota

25,00

189.  

LAB 172

e 5 - sierść psa

25,00

Owady

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

190.  

LAB 173

i 1 - pszczoła

25,00

191.  

LAB 174

i 3 - osa

25,00

192.  

LAB 175

i 8 - trzmiel

25,00

193.  

LAB 176

i 75 - szerszeń

25,00

Drzewa, chwasty

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

194.  

LAB 177

t 3 - brzoza

25,00

195.  

LAB 178

t 4 - leszczyna

25,00

196.  

LAB 179

gx 1 - mieszanka traw (g 3-kupkówka, g 4-kostrzewa, g 5-życica, g 6-tymotka, g8 -wiechlina)

25,00

197.  

LAB 180

tx 5 - mieszanka drzew (t 2-olcha, t 4-leszczyna, t 8-wiąz, t 12-wierzba iwa, t 14-topola)

25,00

Pleśnie

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

LAB 181

mx 903 - mieszanka pleśni (m1-pędzlak znakowany, m2-cladosporium herbarum, m3-kropidlak dymnicowy, m6- zaraza ziemniaczana)

25,00

Żywność

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

199.  

LAB 182

f 1 - białko jaja kurzego

25,00

200.  

LAB 183

f 2 - mleko krowie

25,00

201.  

LAB 184

f 4 - mąka pszenna

25,00

202.  

LAB 185

f 5 - mąka żytnia

25,00

203.  

LAB 186

f 26 - wieprzowina

25,00

204.  

LAB 187

f 27 - wołowina

25,00

205.  

LAB 188

f 41 - łosoś

25,00

206.  

LAB 189

f 75 - żółtko jaja kurzego

25,00

207.  

LAB 190

f 79 - gluten

25,00

208.  

LAB 191

f 83 - mięso kurze

25,00

209.  

LAB 192

f 208 - cytryna

25,00

Inne

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

210.  

LAB 193

k 82 - latex

25,00

211.  

LAB 194

p 1 - glista ludzka

25,00

212.  

LAB 195

c 207 - kwas acetylosalicylowy + k 905 -  HSA albumina surowicy ludzkiej

48,00

213.  

 

UWAGA: Inne alergeny pojedyncze możliwe do wykonania u Podwykonawcy.

 

Alergeny w panelach - metoda Immunoblot

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

214.  

LAB 197

Panel pokarmowy - 20 alergenów ( białko jaja, zółtko jaja, mleko, drożdże, mąka pszenna, mąka żytnia, ryż, soja, orzech ziemny, orzech laskowy, migdał, jabłko, kiwi, morela, pomidor, marchew, ziemniak, seler, dorsz, krewetka)

95,00

215.  

LAB 198

Panel wziewny - 20 alergenów (tomka wonna, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, żyto, olcha, brzoza, leszczyna, dąb, ambrozja, bylica, babka lancetowata, dermatophagoides pteronyssinus, dermatophagoides farinae, kot, pies, koń, penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, alternaria alternata)

95,00

216.  

LAB 199

 Panel pediatryczny - 27 alergenów (trawy mix/tymotka łąkowa, żyto/, brzoza, bylica pospolita, dermatophagoides pteronyssinus, dermatophagoides farinae, kot, pies, koń, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, alternaria alternata, białko jaja, żółtko jaja, dorsz, mleko, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, BSA-surowicza albumina wołowa, mąka pszenna, ryż, soja, orzech ziemny, orzech laskowy, marchew, ziemniak,jabłko)

95,00

217.  

LAB 200

Panel atopowy duży - 36 alergenów ( W6 – bylica, W9 – babka lancetowata, W103 – pokrzywa, W203 – rzepak, T3 - brzoza, T4 – leszczyna, T11 – platan, G6 – tymotka łąkowa, GS21 mix ( żyto, owies, jęczmień, pszenica), E1 – kot, E2 – pies, E3 – koń, E4 – krowa, E82 – królik, ES2 mix ( pióra kury, pióra gęsi, pióra kaczki), DS1 mix (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae), MS1 mix ( Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata), M5 – Candida albicans, F73 – kakao, F245 mix (białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego), F2 – mleko krowie, F81 – ser Cheddar, F13 – orzech ziemny, F14 – soja, F17 – orzech laskowy, F16 – orzech włoski, F4 – mąka pszenna, F12 – groch, F15 – fasola biała, F44 – truskawka, FS32 mix (grejpfrut, cytryna, pomarańcza, mandarynka), F26- wieprzowina, F27 – wołowina, F83 – kurczak, F49 – jabłko, F3 – dorsz)                          

125,00

218.  

LAB 201

Panel mleko (Alfa-laktoalbumina, f77-Beta-laktoglobulina, f76-kazeina, e204-BSA, f334-Laktoferyna, f2-mleko krowie)

60,00

219.  

LAB 001

Profil 10 alergenów – Zwierzęta; kot, pies, koń, świnka morska, mysz, anskóre szczura, królik, chomik, mix sierści( krowa, owca, koza), mix piór ( Papużka falista, kanarek, papuga Ara, Aleksandretta obrożna, Żeberka timorska)

Drzewa; klon jesionolistny, olcha, brzoza, leszczyna pospolita, buk, dąb, jesion wyniosły, wierzba iwa, topola, sosna,

Alergeny domowe; mix roztoczy, mix piór, karaluch, gołębie odchody, Pnicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata,

Trawy i chwasty: Tomka wonna, Kupkówka pospolita, Tymotka łąkowa, pyłek żyta, Ambrozja bylicolistna, Bylica pospolita, Babka lancetowata, komosa, pokrzywa, rzepak

Nabiał i orzechy; białko jaja kurzego, mleko krowie, żółtko jaja kurzego, kazeina, orzech ziemny, orzech włoski, orzech laskowy, migdał kakao, glutaminian

Owoce; truskawka, jabłko, kiwi, banan, brzoskwinia, wiśnia, oliwka, morela, arbuz, mix cytrusów

Warzywa; pietruszka, pomidor, marchewka, ziemniak, seler, papryka, ogórek, kukurydza, sezam, soja,

Mąka i mięso; mąka pszenna, mąka żytnia, mąka owsiana, ryż, wieprzowina, wołowina, kurczak, gluten, dorsz, krewetka

65,00

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

220.  

LAB 202

Posiew moczu*

40,00

221.  

LAB 203

Posiew z pochwy, szyjki macicy (bakterie + grzyby)

45,00

222.  

LAB 356

Posiew z cewki moczowej (bakterie+grzyby)

45,00

223.  

LAB 357

Posiew nasienia **  (bakterie + grzyby)

45,00

224.  

LAB 206

Posiew z gardła /migdałków

35,00

225.  

LAB 207

Posiew z nosa w kierunku nosicielstwa MRSA

30,00

226.  

LAB 208

Posiew z nosa

40,00

227.  

LAB 358

Posiew z jamy ustnej / języka (bakterie+grzyby)

45,00

228.  

LAB 211

Posiew z ucha (bakterie+grzyby)

45,00

229.  

LAB 212

Posiew plwociny** (bakterie+grzyby)

45,00

230.  

LAB 213

Posiew z worka spojówkowego

35,00

231.  

LAB 214

Wymaz ze zmian skórnych  (bakterie tlenowe + grzyby)

45,00

232.  

LAB 359

Posiew z ran, ropni (bakterie tlenowe)

45,00

233.  

LAB 216

Posiew w kierunku beztlenowców ( bez antybiogramu)

45,00

234.  

LAB 676

Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych

40,00

235.  

LAB 218

Posiew w kierunku GBS (kolonizacja Strept.agalactiae+antybiogram)

20,00

236.  

LAB 221

Wymaz z odbytu w kierunku nosicielstwa szczepów alarmowych

40,00

237.  

LAB 222

Wymaz z odbytu/posiew kału  w kierunku SS

35,00

238.  

LAB 223

Posiew kału w kierunku grzybów drożdżopodobnych

40,00

239.  

LAB 345

Posiew kału w kierunku Yersinia enterocolitica

35,00

240.  

LAB 224

Badanie kału w kierunku Clostridium difficile (GDH + Toksyna A i B )

55,00

241.  

LAB 225

Badanie w kierunku dermatofitów (pobranie, preparat bezpośredni, hodowla)

55,00

242.  

LAB 226

Posiew w kierunku Mycoplasma hominis/Ureaplasma urealyticum

40,00

243.  

LAB 227

Posiew w kierunku N. gonorrhoeae (rzeżączka)

40,00

244.  

LAB 228

Hodowla w kierunku rzęsistka/Vagicult

25,00

245.  

LAB 230

Preparat w kierunku BV (bakteryjna waginoza)

20,00

246.  

LAB 231

Biocenoza pochwy (czystość pochwy)

25,00

247.  

LAB 232

Badanie czystości powierzchni (1 próba)

35,00

248.  

LAB 34

Oznaczenie MIC met.automatyczną na analizatorze VITEK

25,00

249.  

LAB 233

Oznaczenie MIC metodą E-testu (1 antybiotyk)

20,00

250.  

LAB 234

Kontrola biologiczna  procesów sterylizacji - Sporal A lub S

15,00

251.  

LAB 235

Kontrola biologiczna  procesów sterylizacji - Attest 3M

10,00

*

 

Materiał należy pobrać do jałowego pojemnika lub na podłoże transportowo - wzrostowe typu Uromedium

**

 

Materiał należy pobrać do jałowego pojemnika+B267:D289

 

               UWAGA !

Przy kwocie powyżej 100,00 zł udziela się  5% rabatu

Podwykonawcy:

1.  Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

2.  Diagnostyka sp. z o.o.

3.  Synevo Sp. z o.o.

4.  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

5.  Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rzeszowie

 

 

Lp.

Kod

Nazwa

Cena [zł]

Adres źródła: https://www.wzsrzeszow.pl/cenniki