Spis telefonów

NUMERY TELEFONÓW DO REJESTRACJI:


Poniedziałek – Piątek w godz. 07:00 – 18:00


(17) 85-94-444
(17) 85-94-445
(17) 85-94-446


Numer do rejestracji Poradni Zdrowia Psychicznego: czynna w godzinach od 7:00 do 14:30
(17) 86-69-590


Numer do rejestracji Zakładu Medycyny Nuklearnej czynna w godzinach od 7:30 do 15:00
(17) 85-94-371


Numer do rejestracji Pracowni USG czynna w godzinach od 7:00 do 18:00
(17)85-94-365


W celu szybszej rejestracji prosimy o przygotowanie numeru PESEL osoby, której dotyczy rejestracja!

UWAGA!!
Czas oczekiwania na uzyskanie połączenia zależy od ilości przychodzących połączeń oraz czasu rozmowy niezbędnej do dokonania procedury rejestracji. Rejestracje telefoniczną steruje standardowy system telefoniczny, stosowany w cyfrowych centralach telefonicznych, zarządzający rozmowami przychodzącymi. Trzy pierwsze przychodzące połączenia system ustawia w kolejce i wówczas w słuchawce słychać komunikat słowny lub muzykę do momentu, aż jeden z numerów rejestracji zostanie zwolniony i wtenczas system automatycznie połączy rozmowę, Następne przychodzące połączenia otrzymują sygnał zajętości.