#szczepimysie
Pożegnanie | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

Pożegnanie

Dodano dnia 01.03.2021, 13:13

W dniu dzisiejszym pożegnaliśmy panią DOKTOR NAUK MEDYCZNYCH ANTONINĘ MAZURKIEWICZ.


Z głębokim smutkiem i poczuciem wielkiej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci
PANI   DOKTOR   NAUK   MEDYCZNYCH   ANTONINY   MAZURKIEWICZ
Odszedł od nas wspaniały człowiek, wybitny lekarz oddany całym swoim życiem pracy i pacjentom.
Najcenniejszą nagrodą dla Śp. Pani Doktor był uśmiech, wdzięczność i pomyślność jej pacjentów.
Z jej dobroci, ogromnej wiedzy i trafności stawianych diagnoz  często korzystali nie tylko pacjenci, ale i my pracownicy,  korzystali jej koledzy,  koleżanki
i przyjaciele, zawsze otrzymując pomoc w chorobie i wsparcie w poważnym zmartwieniu.
Nigdy nie odmówiła pomocy, nawet kosztem własnego czasu. Pochylała się nad  wszystkimi potrzebującymi nie tylko Pacjentami Przychodni,
w której z oddaniem pracowała przez ostatnie 23lata, ale nad potrzebującymi w różnych miejscach .
Nie bała się nowych tematów, wyzwań, od spraw codziennych po skomplikowane tematy naukowe – wszystko było dla niej ważne, a w szczególności drugi człowiek.
Panią Doktor charakteryzowała prawość, szczerość, wielkie serce oraz niezwykłe dążenie
do stałego rozwoju, nieustannej i konstruktywnej aktywności.
Świętej pamięci dr n med. Antonina Mazurkiewicz - dla niektórych  Usia - zawsze uśmiechnięta i pomocna.
Cechowała ją życiowa mądrość, wrażliwość i  poczucie humoru którym zarażała, bywała duszą towarzystwa. Wrażliwa na sztukę uwielbiała malować szczycąc się tym iż doświadczenie w tym zakresie zdobywała pod okiem prof. Zinna.
Szanowna Pani Doktor była dla niektórych z nas nie tylko wspaniałym lekarzem, koleżanką ale i przyjacielem o wielkim sercu, bardzo życzliwą  ale jakże i skromną osobą.
Odeszła od nas zbyt wcześnie. Bardzo będzie nam Jej brakować, ale na zawsze pozostanie w naszej pamięci i ciepłych wspomnieniach.
Pozostawiła nas w głębokim żalu.
Jest to ogromna strata, która jeszcze długo będzie napełniać smutkiem nasze serca.
Wyrazy głębokiego współczucia składamy Rodzinie i Najbliższym
Łączymy się w modlitwie z wszystkimi, którzy przeżywają czas rozłąki z najbliższą osobą.
w imieniu swoim, koleżanek i kolegów, wszystkich współpracowników
 
Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie
 
Józefa Misiewicz
Dziś dużo o Pani bo dla Pani Doktor tu jesteśmy. To jest czas i miejsce  aby podziękować Pani Doktor  jak mówił jej śp brat ;Usi
Kochana Pani Doktor:
Dziękujemy Ci  za to że byłaś wspaniałym i życzliwym człowiekiem
Dziękujemy Ci  za to że byłaś nietuzinkowym lekarzem
Dziękujemy Ci  za chęć i radość życia  cechującą wcześniaków
Dziękujemy Ci  za Twoją mądrość i życzliwość
Dziękujemy Ci  za Twoją roztropność w rozwiązywaniu trudnych medycznie problemów
Dziękujemy Ci  za to że byłaś z nami w naszych smutnych i radosnych chwilach
Dziękujemy Ci  za to  że zawsze służyłaś pomocą
Dziękujemy Ci  za Twoje każde pochylenie się nad  potrzebującymi
Dziękujemy Ci  za to że do końca byłaś damą…….


Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie
 
Józefa Misiewicz
 
EPITAFIUM DLA DR MAZURKIEWICZ
Autor:   Jolanta Kułakowska
 
W OCZACH – NIEBO
ŚŁOŃCE W DUSZY
SERCE NA DŁONI.
BŁYSK SKOJARZEŃ
SŁÓW I WYDARZEŃ.
POLOT MYŚLI
CO WSZYSTKO UŚCIŚLI.
STYL,WRAŻLIWOŚĆ I ELOKWENCJA
TO ANTONINY KWINTESENCJA.
DZIŚ POŻEGNANIE
LECZ POZOSTANIE
NA ŻYCIA EKRANIE
NA ZAWSZE Z NAMI
NASZA KOCHANA
PANI DOKTOR


Przebieg pracy zawodowej Pani dr n.med. Antoniny Mazurkiewicz
 
Studia wyższe na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie  ukończyła 7 grudnia 1962 r. uzyskując tytuł lekarza. W okresie od 01.02.1963 r. do  30.06.1963 r. zatrudniona była w Samodzielnym Publicznym  Zespole Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej na stanowisku lekarza stażysty, a następnie od  01.07.1963 r. do 30.09.1964 r. pracowała w Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie. Od dnia 01.10.1964 r. do 31.10.1978 r. świadczyła pracę  w Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie. Będąc pracownikiem ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, równocześnie pracowała od dnia 01.09.1965 r. jako lekarz dyżurny  w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. W ramach wolontariatu od dnia 01.02.1966r. wykonywała czynności lekarza na Oddziale Dziecięcym Szpitala Wojewódzkiego w  Rzeszowie tym samym rozpoczynając szkolenie specjalizacyjne w zakresie pediatrii. Od 01.04.1966 r. Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego  w Rzeszowie powierzyła Pani doktor obowiązki lekarza dyżurnego w Oddziale Noworodkowym. W  dniu 25 września 1969 r. uzyskała I ° specjalizacji w zakresie chorób dzieci. Realizując program specjalizacji II ° z zakresu pediatrii, Pani dr pełni dyżury w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie jako lekarz zespołu wypadkowo-chorobowego. Dnia 4 listopada 1974 r. uzyskuje tytuł lekarza specjalisty w zakresie pediatrii. Od dnia 01.11.1978r.Pani dr podejmuje pracę w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Rzeszowie, gdzie pracuje do dnia 31.08.1998r. W  trakcie zatrudnienia w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym Nr 1 w Rzeszowie kolejno zajmuje stanowiska: Starszy Asystent-Kierownik Punktu Krwiodawstwa, Kierownik Pracowni EKG, Asystent, Starszy Asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych oraz dodatkowo Starszy Asystent w Przychodni Przyszpitalnej ul Warzywna 3. Dnia 15 kwietnia 1981 r. Pani dr uzyskała specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych a następnie  30 listopada 1984 r. uzyskuje podspecjalność w zakresie alergologii i tym samym  prawo do używania tytułu: lekarz specjalista pediatrii - alergolog. Dnia  18 listopada 1994 r. Pani dr uzyskała stopień naukowy Doktora Nauk Medycznych nadany Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Promotorem rozprawy doktorskiej była Pani prof. Krystyna Obtułowicz a recenzentem Pan prof. Andrzej Szczeklik.
Na podstawie Zarządzenia Nr 96/98 Wojewody Rzeszowskiego z dnia 10  lipca  1998  roku w sprawie podziału Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Nr 1  w Rzeszowie, od dnia 01 września 1998 r. Pani dr stała się pracownikiem Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.
W ramach zatrudnienia Pani dr sprawowała funkcje lekarza w Domu Opieki  Społecznej w Rzeszowie oraz opiekowała się podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej dla dzieci Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej  w Łące k/Rzeszowa.                               
W roku 1973 r. Pani dr została wyróżniona odznaką ,,Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, a 1974 r. odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.
W życiu osobistym pasjonatka  sztuki, zachwycała słuchaczy  grą na pianinie a jej obrazy wystawiane w wielu miejscach, również ozdabiały m.in. pomieszczenia Oddziałów Szpitalnych  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Nr 1  w Rzeszowie. Swoje prace malarskie tworzyła pod bacznym okiem wybitnego krakowskiego architekta, autora oprócz twórczości artystycznej m.in. programu telewizyjnego ”Piórkiem i węglem” Pana Prof. zw. Wiktora Zina, który był Jej mentorem i opiekunem artystycznym.