Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie » Zarząd
Strona główna | Do pobrania | Statut | Historia placówki | Polityka cookies

Zarząd

Dyrektor – Mirosław Sosna

Z-ca Dyrektora ds.Ekonomiczno – Administracyjnych – Magdalena Tymcio-Pogroszewska

Z-ca Dyrektora ds.Lecznictwa – lek. med. Witold Skręt

 

Kontakt z sekretariatem Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego:

Dyrekcja WZS
35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3A
tel.  (017) 86 69 606
fax: (017) 86 69 601

e-mail: sekretariat@wzsrzeszow.pl