plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

Zamówienia z zastosowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych

09.07.2018
Borelioza, autoimmunoagresja, alergia - dzierżawa sprzętu oraz sukcesywna dostawa odczynników w pakietach - nrZMDL-2710/4/2018
27.06.2018
Mikrobiologia - dzierżawa sprzętu oraz sukcesywna dostawa odczynników i testów w pakietach - nr ZMDL-2710/3/2018