plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

Zamówienia z zastosowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych

28.08.2018
Zakup i dostawa aparatu ogólnodiagnostycznego RTG oraz aparatu RTG zębowego

Zakup i dostawa aparatu ogólnodiagnostycznego RTG oraz aparatu RTG zębowego wewnątrzustnego wraz z montażem i niezbędnymi pracami adaptacyjnymi pomieszczeń celem ich dostosowania do potrzeb montażu aparatu, nr ZDO-2710/5/18.

24.08.2018
Sukcesywna dostawa leków - PP-2710/7/18
06.08.2018
Sukcesywna dostawa leków -PP-2710/6/2018
09.07.2018
Borelioza, autoimmunoagresja, alergia - dzierżawa sprzętu oraz sukcesywna dostawa odczynników w pakietach - nrZMDL-2710/4/2018
27.06.2018
Mikrobiologia - dzierżawa sprzętu oraz sukcesywna dostawa odczynników i testów w pakietach - nr ZMDL-2710/3/2018