plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

Zamówienia z zastosowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych

14.02.2020
„Sukcesywna dostawa BCG do immunoterapii - DL-2710/2/2020
11.02.2020
„Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczeń biochemicznych, dla Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - ZMDL-2710/4/2020
10.02.2020
„Sukcesywna dostawa izotopów i radiofarmaceutyków do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - ZMN-2710/3/2020
04.02.2020
Dostawa odczynników do oznaczania morfologii krwi wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego - ZMDL-2710/1/2020
23.12.2019
„Kompleksowa dostawa odczynników do identyfikacji i określenia lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - ZMDL-2710/13/2019
12.11.2019
Dostawa aparatu USG dla potrzeb WZS w Rzeszowie - DL-2710/11/2019
06.09.2019
„Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu do oznaczania przeciwciał w chorobach zakaźnych i innych” - ZMDL-2710/09/2019
05.06.2019
„Borelioza, autoimmunoagresja, alergia - dzierżawa sprzętu oraz sukcesywna dostawa odczynników” - ZMDL-2710/08/2019
21.05.2019
„Utrzymanie czystości w obiektach WZS przy ul. Warzywnej 3 i 3A oraz przy ul. Hetmańskiej 120” - PP-2710/07/2019