plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

Zamówienia z zastosowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych

01.04.2020
„Utrzymanie czystości w obiektach WZS przy ul. Warzywnej 3 i 3A oraz przy ul. Hetmańskiej 120” - PP-2710/06/2020
01.04.2020
„Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczeń biochemicznych, dla Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - ZMDL-2710/7/2020
19.03.2020
„Sukcesywna dostawa izotopów i radiofarmaceutyków do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - ZMN-2710/5/2020
18.03.2020
„Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczeń biochemicznych, dla Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - ZMDL-2710/4/2020
28.02.2020
Plan zamówień publicznych na rok 2020 WZS w Rzeszowie
19.02.2020
„Sukcesywna dostawa izotopów i radiofarmaceutyków do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - ZMN-2710/3/2020
14.02.2020
„Sukcesywna dostawa BCG do immunoterapii - DL-2710/2/2020
04.02.2020
Dostawa odczynników do oznaczania morfologii krwi wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego - ZMDL-2710/1/2020
23.12.2019
„Kompleksowa dostawa odczynników do identyfikacji i określenia lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - ZMDL-2710/13/2019