plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

Zamówienia z zastosowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych

22.03.2019
„Sukcesywna dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - PP-2710/03/2019
18.02.2019
„Sukcesywna dostawa izotopów i radiofarmaceutyków do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - ZMN-2710/02/2019
13.02.2019
Dostawa aparatów USG dla potrzeb WZS w Rzeszowie - DL-2710/01/2019
11.02.2019
Plan zamówień publicznych na rok 2019 WZS w Rzeszowie
20.12.2018
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów – immunochemia - ZDML-2710/10/18
01.10.2018
Dostawa densytometru kostnego wraz z montażem - ZDO-2710/9/2018
07.09.2018
Sukcesywna dostawa leków - PP-2710/PP/2018
28.08.2018
Zakup i dostawa aparatu ogólnodiagnostycznego RTG oraz aparatu RTG zębowego

Zakup i dostawa aparatu ogólnodiagnostycznego RTG oraz aparatu RTG zębowego wewnątrzustnego wraz z montażem i niezbędnymi pracami adaptacyjnymi pomieszczeń celem ich dostosowania do potrzeb montażu aparatu, nr ZDO-2710/5/18.

24.08.2018
Sukcesywna dostawa leków - PP-2710/7/18