plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

Zamówienia z zastosowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych

12.11.2019
Dostawa aparatu USG dla potrzeb WZS w Rzeszowie - DL-2710/11/2019
30.09.2019
„Usługa cateringowa w ramach projektu Dzienny Dom Opieki Medycznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie”- DL-DDOM-2710/10/2019
06.09.2019
„Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu do oznaczania przeciwciał w chorobach zakaźnych i innych” - ZMDL-2710/09/2019
05.06.2019
„Borelioza, autoimmunoagresja, alergia - dzierżawa sprzętu oraz sukcesywna dostawa odczynników” - ZMDL-2710/08/2019
21.05.2019
„Utrzymanie czystości w obiektach WZS przy ul. Warzywnej 3 i 3A oraz przy ul. Hetmańskiej 120” - PP-2710/07/2019
10.05.2019
„Sukcesywna dostawa BCG do immunoterapii” - PP-2710/06/2019
09.05.2019
Utrzymanie czystości w obiektach WZS przy ul. Warzywnej 3 i 3A oraz przy ul. Hetmańskiej 120
25.04.2019
„Sukcesywna dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - PP-2710/04/2019
05.04.2019
„Sukcesywna dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - PP-2710/03/2019