plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

23.04.2018
System aspiracyjno - próżniowy do pobierania krwi dla potrzeb Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej - nr ZMDL-2711/18/2018.
30.03.2018
Dostawa testów punktowych na potrzeby badań diagnostycznych Poradni Alergologicznej oraz dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu do diagnostyki alergii dla potrzeb Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej
26.03.2018
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora dla potrzeb Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej
01.02.2018
Świadczenie usług inspektora ochrony radiologicznej dla Zakładu Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie’’
Świadczenie usług inspektora ochrony radiologicznej dla Zakładu Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie

Do pobrania :

Zapytanie ofertowe.pdf

Załączniki