plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

13.09.2018
Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie
11.09.2018
Sukcesywna dostawa testów diagnostycznych oraz drobnego sprzętu jednorazowego dla potrzeb ZMDL
24.08.2018
Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - EAT-2711/35/2018
21.08.2018
Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu w pakietach
29.06.2018
Ogłoszenie o wynajemie
23.04.2018
System aspiracyjno - próżniowy do pobierania krwi dla potrzeb Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej - nr ZMDL-2711/18/2018.