plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

07.12.2018
„Sukcesywna dostawa cewników oraz drobnego sprzętu medycznego do wykonywania badań urodynamicznych” - PP-2711/49/2018
29.11.2018
Świadczenie usługi wirtualnej centrali abonenckiej telefonii stacjonarnej VOIP - EI-2711/45/2018
16.11.2018
„Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - EAT-2711/47/2018
01.10.2018
Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych tonerów do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie
17.09.2018
Zakup wraz z montażem automatycznego systemu parkingowego - EAT-2711/39/2018
13.09.2018
Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie
11.09.2018
Sukcesywna dostawa testów diagnostycznych oraz drobnego sprzętu jednorazowego dla potrzeb ZMDL
24.08.2018
Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - EAT-2711/35/2018
21.08.2018
Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu w pakietach