plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

16.01.2019
„Nadzór i konserwacja urządzeń dźwigowych Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - EAT-2711/01/2019
16.01.2019
„Sukcesywna dostawa środków i sprzętu do utrzymania czystości dla potrzeb Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - PP-2711/02/2019
09.01.2019
Sukcesywna dostawa środków i sprzętu do utrzymania czystości dla potrzeb Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie - PP-2711/51/2018
20.12.2018
„Dzierżawa analizatora do OB dla potrzeb Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej” - ZMDL-2711/50/2018
07.12.2018
„Sukcesywna dostawa cewników oraz drobnego sprzętu medycznego do wykonywania badań urodynamicznych” - PP-2711/49/2018
29.11.2018
Świadczenie usługi wirtualnej centrali abonenckiej telefonii stacjonarnej VOIP - EI-2711/45/2018
16.11.2018
„Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - EAT-2711/47/2018
01.10.2018
Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych tonerów do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie
17.09.2018
Zakup wraz z montażem automatycznego systemu parkingowego - EAT-2711/39/2018