plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

17.09.2018
Zakup wraz z montażem automatycznego systemu parkingowego - EAT-2711/39/2018
13.09.2018
Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie
11.09.2018
Sukcesywna dostawa testów diagnostycznych oraz drobnego sprzętu jednorazowego dla potrzeb ZMDL
24.08.2018
Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - EAT-2711/35/2018
21.08.2018
Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu w pakietach
29.06.2018
Ogłoszenie o wynajemie