plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

15.02.2019
Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, oryginalnych, nieregenerowanych tonerów dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie - EI-2711/4/2019
15.02.2019
Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie
15.02.2019
Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych wytworzonych przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie– PP-2711/6/2019
11.02.2019
„Świadczenie usług inspektora ochrony radiologicznej dla Zakładu Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - EAT-2711/7/2019
29.01.2019
„Usługa prania i prasowania odzieży medycznej oraz bielizny dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - PP-2711/03/2019
16.01.2019
„Nadzór i konserwacja urządzeń dźwigowych Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - EAT-2711/01/2019
16.01.2019
„Sukcesywna dostawa środków i sprzętu do utrzymania czystości dla potrzeb Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - PP-2711/02/2019
09.01.2019
Sukcesywna dostawa środków i sprzętu do utrzymania czystości dla potrzeb Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie - PP-2711/51/2018
20.12.2018
„Dzierżawa analizatora do OB dla potrzeb Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej” - ZMDL-2711/50/2018