plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

21.05.2019
„Sukcesywna dostawa zestawów odczynnikowych do oznaczania poziomu przeciw-ciał HIV na analizatorze VIDAS” - ZMDL-2711/15/2019
14.05.2019
„Sukcesywna dostawa próbówek do pobierania krwi dla potrzeb Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej” - ZMDL-2711/14/2019
19.04.2019
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” – EAT-2711/13/2019.
16.04.2019
„Sukcesywna dostawa BCG do immunoterapii do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - PP-2711/12/2019
22.03.2019
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego
14.03.2019
Dostawa pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą czytnika pasków do moczu i czytnika kodów kreskowych dla potrzeb WZS w Rzeszowie - ZMDL-2711/10/2019
08.03.2019
Sukcesywna dostawa szczepionek do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie - PP-2711/08/2019
25.02.2019
Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych wytworzonych przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie” – PP-2711/9/2019.
15.02.2019
Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, oryginalnych, nieregenerowanych tonerów dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie - EI-2711/4/2019