plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

02.04.2020
"Sukcesywna dostawa immunoglobuliny do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie" -PP-2711/05/2020
27.02.2020
„Opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z niezbędną dokumentacją w ramach naboru nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20” - EI-2711/06/2020
24.02.2020
"Dostawa naturalnej wody źródlanej wraz z dostawą urządzeń dozujących na potrzeby Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie"- TZ-2711/4/2020
19.02.2020
"Usługa prania i prasowania odzieży medycznej oraz pozostałego asortymentu dla potrzeb Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie" - PP-2711/03/2020
10.02.2020
"Świadczenie usługi inspektora ochrony radiologicznej dla Zakładu Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie"-ZMN-2711/1/2020
04.02.2020
„Wycinka drzew wraz z uprzątnięciem terenu przy budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie, ul. Warzywna 3” TZ-2711/2/2020
23.12.2019
„Wywóz odpadów komunalnych z terenów przychodni Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - TZ-2711/28/2019
09.12.2019
„Dostawa materiałów biurowych dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie" - TZ-2711/24/2019.
06.12.2019
„Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie czterech klimatyzatorów” - TZ-DDOM-2711/10/2019