plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

24.09.2020
„Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu jednorazowego i szybkich testów diagnostycznych dla potrzeb ZMDL” - ZMDL-2711/12/2020
23.09.2020
„Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - DN-2711/14/2020
18.09.2020
„Sukcesywna dostawa leków dla potrzeb Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - PP-2711/15/2020
18.09.2020
„Sukcesywna dostawa leków dla potrzeb Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - PP-2711/13/2020
12.08.2020
"Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej dla pracowników medycznych w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym" - PP-2711/11/2020
03.08.2020
„Sukcesywna dostawa odczynników do oznaczeń koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora dla potrzeb ZMDL” - ZMDL-2711/10/2020
09.07.2020
„Dostawa spirometru dla potrzeb WZS w Rzeszowie” - ZDO-2711/09/2020
03.07.2020
„Sukcesywna dostawa krążków do antybiogramów, krążków diagnostycznych i podłóż dla potrzeb ZMDL” - ZMDL-2711/08/2020
27.05.2020
„Sukcesywna dostawa probówek do pobierania krwi dla potrzeb ZMDL” - ZMDL-2711/07/2020