plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

22.03.2019
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego
14.03.2019
Dostawa pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą czytnika pasków do moczu i czytnika kodów kreskowych dla potrzeb WZS w Rzeszowie - ZMDL-2711/10/2019
08.03.2019
Sukcesywna dostawa szczepionek do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie - PP-2711/08/2019
25.02.2019
Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych wytworzonych przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie” – PP-2711/9/2019.
15.02.2019
Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, oryginalnych, nieregenerowanych tonerów dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie - EI-2711/4/2019
15.02.2019
Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie
15.02.2019
Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych wytworzonych przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie– PP-2711/6/2019
11.02.2019
„Świadczenie usług inspektora ochrony radiologicznej dla Zakładu Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - EAT-2711/7/2019
29.01.2019
„Usługa prania i prasowania odzieży medycznej oraz bielizny dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - PP-2711/03/2019