plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

15.11.2019
„Sukcesywna dostawa materiałów i innych akcesoriów stomatologicznych dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie”- STOM-2711/23/2019
15.11.2019
„Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych tonerów do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - EI-2711/21/2019
13.11.2019
„Usługi opieki medycznej świadczone przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej” - DL-DDOM-2711/9/2019
05.11.2019
Sukcesywna dostawa szczepionek do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie
22.10.2019
„Zakup videolaryngoskopu” - DL-2711/20/2019
18.10.2019
„Usługa transportu dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie” - DL-DDOM-2711/8/2019
09.10.2019
Sukcesywna dostawa szczepionek do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie
03.10.2019
„Badanie sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie”- KFK-2711/19/2019
02.10.2019
„Sukcesywna dostawa szczepionek do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie”