plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

06.09.2019
„Dostawa mebli do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - DL-DDOM-2711/6/2019
06.09.2019
„Usługi udzielania świadczeń w zakresie opieki psychologicznej przez psychologa” - DL-DDOM-2711/5/2019
06.09.2019
„Usługi opieki medycznej świadczone przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej” - DL-DDOM-2711/2/2019
06.09.2019
„Usługi opieki medycznej świadczone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego”
06.09.2019
„Usługi opieki medycznej świadczone przez lekarza specjalistę w dziedzinie geriatrii” - DL-DDOM-2711/4/2019
14.08.2019
„Dostawa sprzętu do rehabilitacji i fizjoterapii wraz z akcesoriami” - DL-DDOM-2711/1/2019
09.08.2019
„Usługa leasingu samochodu osobowego na potrzeby Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - DL-2711/19/2019
09.08.2019
„Usługa leasingu samochodu osobowego na potrzeby Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - DL-2711/18/2019
22.07.2019
„Zakup obuwia profilaktycznego dla pracowników Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - PP-2711/17/2019