plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

22.07.2019
„Zakup obuwia profilaktycznego dla pracowników Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - PP-2711/17/2019
19.07.2019
„Dostawa sprzętu do rehabilitacji i fizjoterapii wraz z akcesoriami” - DL-DDOM-2711/1/2019
11.07.2019
„Sukcesywna dostawa zestawów odczynnikowych do wykrywania antygenu Giardia/Lamblia” nr postępowania: ZMDL-2711/16/2019
31.05.2019
„Sukcesywna dostawa zestawów odczynnikowych do oznaczania poziomu przeciw-ciał HIV na analizatorze VIDAS” - ZMDL-2711/15/2019
14.05.2019
„Sukcesywna dostawa próbówek do pobierania krwi dla potrzeb Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej” - ZMDL-2711/14/2019
19.04.2019
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” – EAT-2711/13/2019.
16.04.2019
„Sukcesywna dostawa BCG do immunoterapii do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - PP-2711/12/2019
22.03.2019
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego
14.03.2019
Dostawa pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą czytnika pasków do moczu i czytnika kodów kreskowych dla potrzeb WZS w Rzeszowie - ZMDL-2711/10/2019