plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

23.12.2019
„Wywóz odpadów komunalnych z terenów przychodni Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - TZ-2711/28/2019
09.12.2019
„Dostawa materiałów biurowych dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie" - TZ-2711/24/2019.
06.12.2019
„Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie czterech klimatyzatorów” - TZ-DDOM-2711/10/2019
06.12.2019
"Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego krytycznych elementów infrastruktury IT dla WZS w Rzeszowie"-EI-2711/26/2019
03.12.2019
„Sukcesywny zakup paliw płynnych w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych do samochodów służbowych” - TZ-DDOM-2711/25/2019.
15.11.2019
„Sukcesywna dostawa materiałów i innych akcesoriów stomatologicznych dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie”- STOM-2711/23/2019
15.11.2019
„Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych tonerów do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - EI-2711/21/2019
13.11.2019
„Usługi opieki medycznej świadczone przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej” - DL-DDOM-2711/9/2019
05.11.2019
Sukcesywna dostawa szczepionek do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie