plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

Konkursy Ofert

26.08.2019
Świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa
24.06.2019
Konkurs Ofert : Ortopedia
07.06.2019
Konkurs ofert: Alergologia
28.05.2019
Świadczenia pielęgniarskie w zakresie pobierania od pacjentów materiału do badań laboratoryjnych
22.05.2019
Świadczenia zdrowotne w zakresie specjalistycznych badań laboratoryjnych
18.04.2019
Konkurs Ofert : Stomatologia
10.04.2019
Świadczenia pielęgniarskie w zakresie chirurgii onkologicznej
29.03.2019
Konkurs Ofert : Ortodoncja
29.03.2019
Konkurs Ofert : Psychiatria