plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

„Kompleksowa dostawa odczynników do identyfikacji i określenia lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - ZMDL-2710/13/2019