plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

„Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu do oznaczania przeciwciał w chorobach zakaźnych i innych” - ZMDL-2710/09/2019