plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

„Usługa prania i prasowania odzieży medycznej oraz bielizny dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - PP-2711/03/2019