plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

System aspiracyjno - próżniowy do pobierania krwi dla potrzeb Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej - nr ZMDL-2711/18/2018.