plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie

Dodano dnia 15.02.2019, 13:40
„Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” – PP-2711/5/2019.

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty

zapytanie_ofertowe
Zalacznik_nr_1_Formularz_Oferta
Zalacznik_nr_2_formularz_cenowy
Zalacznik_nr_3_umowa