plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych wytworzonych przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie– PP-2711/6/2019