plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

„Dzierżawa analizatora do OB dla potrzeb Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej” - ZMDL-2711/50/2018