plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

Świadczenia zdrowotne w zakresie: Paket nr 1 Alergologii, Pakiert nr 2 Nefrologii, Pakiet nr 3 Onkologii.