Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie » Zamów ofertę
Strona główna | Do pobrania | Statut | Historia placówki | Polityka cookies

Zamów ofertę

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat naszej oferty z zakresu badań diagnostycznych oraz medycyny pracy prosimy o kontakt z Sekcją Rozliczeń i Marketingu: tel. 17 866 96 20 e-mail: umowy@wzsrzeszow.pl

Szczegółowych informacji udzielają:

  • Sylwia Koń
  • Maria Raźnikiewicz

W przypadku zapytania mailowego prosimy o podanie podstawowych informacji: imię i nazwisko, nazwa firmy, telefon kontaktowy, zakres badań diagnostycznych lub w przypadku medycyny pracy ilość zatrudnionych pracowników wraz z wykazem stanowisk oraz informacją o czynnikach szkodliwych (np. hałas, kierowca, praca na wysokości itp.). W celu podpisania umowy prosimy również o podanie pełnej nazwy firmy, NIP, REGON, rodzaju działalności.