Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie » Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Strona główna | Do pobrania | Statut | Historia placówki | Polityka cookies

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Kontakt:  
Zakład Medycznej Diagnostyki  Laboratoryjnej
tel. 17 8594364, tel/fax 17 8669651,
e-mail: laboratorium@wzsrzeszow.pl

 

 

 

Godziny pracy: 700 – 1800 (dni robocze)

Kierownik: tel. 17 8669650
Z-ca kierownika, Pełnomocnik d/s Jakości ; tel. 17 8669661

Zakres wykonywanych badań:

 • podstawowe: analityka ogólna, chemia kliniczna, hematologia, koagulologia
 • badania specjalistyczne:  hormony, markery nowotworowe, diagnostyka infekcji, diagnostyka niedokrwistości, diagnostyka alergii i autoimmunoagresja

Pobieranie krwi do badań:

 • 700 – 1730 p. 301 /III piętro/
 • w domu pacjenta po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty i określeniu rodzaju badań

Standardowo na badania laboratoryjne  należy zgłosić się na czczo tj. 12 – 14 godzin przerwy od ostatniego posiłku. Dopuszcza się pobieranie krwi u pacjentów nie będących na czczo zależnie od stanu klinicznego pacjenta oraz rodzaju badania laboratoryjnego. W przypadku niektórych oznaczeń np. żelazo, kortizol ważna jest pora dnia.
Pobieranie wymazów:

 • do badań mikrobiologicznych /np. gardło, nos, ucho/ - codziennie od 700 – 1000 i 1300 – 1400 p. 105,106 / I piętro
 • z dróg moczowo – płciowych w kierunku Chlamydia trachomatis, Ureaplasma lub inne   – w piątki od 800 – 900,  po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr 17 8594421 – Poradnia Ginekologiczna

Pobieranie zeskrobin w kierunku grzybicy powierzchniowej /np. skóra, paznokcie, włosy/ codziennie 730 – 1400 – p. 315  (III piętro)
Materiał biologiczny już pobrany np. mocz w jednorazowym pojemniku lub wymaz przekazujemy do badania w p. 314 (III piętro) w godz. 700 – 1500, potem p. 315 w godz.1500 – 1800
Uwaga! Materiał na badania mikrobiologiczne dostarczony po godzinie 1430 musi być pobrany  na podłoże transportowe (np. posiew moczu na Uromedium, wymaz na podłożu transportowym).
Wyniki badań:

 • wykonywanych w trybie rutynowym dostępne są tego samego dnia w godzinach popołudniowych
 • wykonywanych w trybie CITO /na zlecenie lekarza kierującego lub na życzenie pacjenta za dodatkową opłata 5 zł do każdego badania/ dostępne są w ciągu 1 – 2 godz.
 • zlecanych przez lekarzy WZS przekazywane są do gabinetu /nie potrzeba odbierać/
 • zlecanych przez kontrahentów zewnętrznych wg zapisów w Umowie
 • indywidualnych /płatne przez pacjenta/ odbierać można w p. 314 (III pietro) w godz.700 – 1500, potem  p. 315 (III piętro) w godz. 1500 – 1800

UWAGA ! Wyniki wydawane sa za okazaniem paragonu kasowego.

 • listem na adres domowy pacjenta, jeśli pacjent pozostawi w p. 314 zaadresowaną kopertę ze znaczkiem lub zakupi  kopertę i znaczek w p. 314
 • faxem  na podany na zleceniu nr faxu (tylko w uzasadnionych przypadkach)

 

Dla poszerzenia oferty badań posiadamy zawarte Umowy Współpracy z Podwykonawcami:

 • Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1  w Rzeszowie
 • Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie
 • Szpital Miejski w Rzeszowie
 • Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie
 • Diagnostyka – Rzeszów/Kraków
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie
 • REX Company – Wrocław

 

W celu zapewnienia wysokiej wiarygodności wykonywanych badań prowadzimy udokumentowaną codzienną wewnętrzną kontrolę jakości badań  oraz poddajemy się ocenie zewnętrznych instytucji kontrolujących krajowych i zagranicznych.

Uczestniczymy w programach:

 • Labquality, /Chemia kliniczna, Mocz/
 • RANDOX /Immunochemia/
 • Euroimmun /Autoimmunoagresja, Borelioza/
 • POLMICRO /Mikrobiologia/
 • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej – Łódź, / Chemia kliniczna, Hematologia, Koagulologia, Immunochemia/

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 
DO POBRANIA:
Cennik badań laboratoryjnych 3694 pobrań, 161 kB
Wykaz badań - Podwykonawcy 697 pobrań, 185.18 kB
 

 

Certyfikaty:

 

1 2 3 4  th4 th5 th6 th11

s36c-6e16101806211_0008s36c-6e16101806211_0007s36c-6e16101806211_0006s36c-6e16101806211_0005s36c-6e16101806211_0004s36c-6e16101806211_0003s36c-6e16101806211_0002s36c-6e16101806211_0001

s36c-6e16112813070_0001

 

 

 

 

1

 

 

 

23

S36C-6e17081412420_0001123456789101112