plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, oryginalnych, nieregenerowanych tonerów dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie - EI-2711/4/2019

Dodano dnia 15.02.2019, 13:42

„Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, oryginalnych, nieregenerowanych tonerów dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie” - EI-2711/4/2019

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty

Zapytanie ofertowe
Umowa dostawy
Zalacznik nr 1 Formularz Oferta
Zalacznik nr 2 Formularz cenowy Czesc 1
Zalacznik nr 3 Formularz cenowy Czesc 2