Opublikowane na Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie (http://www.wzsrzeszow.pl/)

Konkurs Ofert : Pakiet 1 - Badania EMG, Pakiet 2 - Badania ENG, Pakiet 3 - Opisu badań EEG, Pakiet 4 - Cytologia Ginekologiczna,Pakiet 5 - Badania Histopatologiczne

Rozstrzygniecie
Odpowiedz_na_pytanie

Ogłoszenie
SWKO
formularz_ofertowy_zal._1_do_SWKO
formularz_cenowy_zal._2_do_SWKO
Oświadczenie_zal._3_do_SWKO
Zal._Nr_4_Wzór_Umowy_Pakiet_nr_1_2_3_EMG ENG_opis_EEG
Zal._Nr_4_Wzór_umowy_Pakiet_nr_4_Cytologia
Zal._Nr_4_Wzór_umowy_Pakiet_nr_5_Histopatologia
Zal._Nr_5_Umowa_powierzenia_poprawiona_do_nowych_umów_1
Adres źródła: http://www.wzsrzeszow.pl/zamowienia-publiczne/konkursy-ofert/konkurs-ofert-pakiet-1-badania-emg-pakiet-2-badania-eng-pakiet-3-opisu-badan-eeg-pakiet-4-cytologia-ginekologiczna-pakiet-5-badania-histopatologiczne/rz0