Opublikowane na Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie (http://www.wzsrzeszow.pl/)

Wolne terminy na protezy dentystyczne.

Adres źródła: http://www.wzsrzeszow.pl/aktualnosci/wolne-terminy-na-protezy-dentystyczne/rp1