Opublikowane na Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie (http://www.wzsrzeszow.pl/)

INFORMACJA

Szanowni Pacjenci,
serdecznie zapraszamy do skorzystania
z usług Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie
dnia 16.11.2019 r. (sobota),
który wyjątkowo będzie dniem roboczym w naszej placówce.

Z powodów organizacyjnych 

w dniu 24.12.2019 r. (Wigilia) 

Przychodnia przy ul. Warzywnej 3

oraz Przychodnia przy ul. Hetmańskiej

120 będą nieczynne. W ramach zastępstwa Podstawowej Opieki

Zdrowotnej (POZ) tego dnia świadczenia

będą udzielane przez Obwód Lecznictwa

Kolejowego w Rzeszowie Samodzielny

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

(Pl. Dworcowy 2, 35-005 Rzeszów).

Adres źródła: http://www.wzsrzeszow.pl/aktualnosci/informacja/rpm