plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

DENSYTOMETRIA


Adres
:

ul. Warzywna 3, Piętro: II


Rejestracja:
 telefoniczna - 17 / 859 44 07Godziny pracy:

PRACOWNIA DENSYTOMETRII

Dni tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Godziny  pracy

8:00-15:45

8:00-15:45

8:00-15:45

8:00-15:45

8:00-15:45

-

 

 

W pracowni wykonujemy badania gęstości kości.
Pomiary wykonujemy Densytometrem Stratos z odcinka kręgosłupa lędźwiowego lub szyjki kości udowej lewej lub prawej w zależności od wieku i chorób pacjenta.
Pacjent otrzymuje wynik w postaci wydruku komputerowego.