plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

BADAŃ HOLTEROWSKICH


Adres
:

ul. Warzywna 3, Piętro: parter


Rejestracja: Rejestracja Ogólna (parter) / telefonicznaGodziny pracy:


Badania / zabiegi:

  • holter HEKG

  • holter ABMP


HEKG:
Pracownia wykonuje badania długotrwałej rejestracji sygnału EKG metodą Holtera.
Badanie wykonywane jest przy użyciu systemu HolCARD 24W przeznaczonego do wczytywania i analizowania 24 – godzinnych zapisów EKG rejestrowanych w 3-odprowadzeniowych, cyfrowych rejestratorach typu AsPEKT 700 oraz opracowywania analizy aktywności i przypadków arytmii serca.
Niewielkie wymiary i waga rejestratora powodują, iż jest nieuciążliwe dla pacjenta.
Pracownia wykonuje również badania na rejestratorach 12-odprowadzeniowych, z możliwością zapisu 24 i 48 godzin.

    
Przygotowanie pacjenta do założenia holtera HEKG:
Mężczyźni usunąć owłosienie z klatki piersiowej.
Na badanie zgłosić się w luźnym ubraniu.
W dniu badania zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe.

         
Pacjent z założonym holterem HEKG:
Nie może zamoczyć urządzenia (nie brać kąpieli, prysznica itp)
Nie może rozpinać elektrod, wyciągać baterii.
Nie może używać elektrycznych maszynek do golenia, suszarki do włosów, kosiarki itp.
Nie może nosić przy sobie telefonu komórkowego.
Ograniczyć pracę przy komputerze.

ABMP:

W pracowni wykonywane są badania ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi.

 
Przygotowanie pacjenta do założenia holtera ciśnieniowego ABPM:
W dniu badania zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe.
Na badanie zgłosić się w luźnym ubraniu.

         
Pacjent z założonym holterem ciśnieniowym ABPM:
Nie może zamoczyć urządzenia (nie brać kąpieli, prysznica itp)
Nie może wyciągać baterii.
Nie może używać elektrycznych maszynek do golenia, suszarki do włosów, kosiarki itp.
Nie może nosić przy sobie telefonu komórkowego.
Pacjenci: NFZ, prywatni, dorośli,