plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

AUDIOMETRIA


Adres
:

ul. Warzywna 3, Piętro: I


Rejestracja: Rejestracja Ogólna (parter) / telefoniczna


Informacje dodatkowe:

  • pacjenci pierwszorazowi zgłaszają się przed wizytą do Rejestracji Ogólnej w celu założenia kartoteki

  • pacjenci zgłaszają się ze skierowaniem od otolaryngologaGodziny pracy:

PRACOWNIA AUDIOMETRII

Dni tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Godziny  pracy

7:00-14:35

7:00-14:35

7:00-14:35

10:25-18:00

7:00-14:35

-

PRACOWNIA AUDIOMETRII

Dni tygodnia

Godziny  pracy

Poniedziałek

7:00-14:35

Wtorek

7:00-14:35

Środa

7:00-14:35

Czwartek

10:25-18:00

Piątek

7:00-14:35

Sobota

-

Badania / zabiegi:

  • audiogram

  • tympanogram

  • audiometrię impedancyjną:    I PSI,CONTRA

  • otoemisję akustyczną:           TOAE,DPOAE

  • audiometrię mowy

  • próby nadprogowe