plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

AUDIOMETRIA


Adres
:

ul. Warzywna 3, Piętro: I


Rejestracja: Rejestracja Ogólna (parter) / telefoniczna


Informacje dodatkowe:

 • pacjenci pierwszorazowi zgłaszają się przed wizytą do Rejestracji Ogólnej w celu założenia kartoteki

 • pacjenci zgłaszają się ze skierowaniem od otolaryngologaGodziny pracy:

PRACOWNIA AUDIOMETRII

Dni tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Godziny  pracy

7:00-14:35

7:00-14:35

7:00-14:35

7:00-14:35

7:00-14:35

-

PRACOWNIA AUDIOMETRII

Dni tygodnia

Godziny  pracy

Poniedziałek

7:00-14:35

Wtorek

7:00-14:35

Środa

7:00-14:35

Czwartek

7:00-14:35

Piątek

7:00-14:35

Sobota

-

Badania / zabiegi:

 • badania audiometryczne

 • audiogram

 • tympanogram

 • audiometrię impedancyjną

 • IPSI

 • contraotoemisję akustyczną

 • TOAE

 • DPOAE

 • audiometrię mowy

 • próby nadprogowe