plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA + STOMATOLOGIA DZIECIĘCA


Adres:
ul. Warzywna 3, Piętro: II

Rejestracja:

  • 17 / 866 95 24 - lek. dent. Małgorzata HAŁDYS
  • 17 /    866 95 27 - lek. dent. BEATA ŻABICKA
  • 17/     866 95 25 -  lek. dent. IZABELA JODKO MORAWSKA oraz KATARZYNA GAWŁOWSKA 

Informacje dodatkowe:
  • pacjenci pierwszorazowi zgłaszają się przed wizytą do Rejestracji Ogólnej w celu założenia kartoteki


Specjaliści: 
  • lek. dent. Katarzyna Gawłowska - Rezydent
  • lek. dent. Małgorzata Hałdys - specjalista stomatologii dziecięcej
  • lek. dent. Izabela Jodko - Morawska - Rezydent
  • lek. dent. Beata Żabicka