plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

PRELUKSACJA


Adres
:

ul. Warzywna 3, Piętro: I


Rejestracja: Rejestracja Ogólna (parter) / telefoniczna

Informacje dodatkowe:
  • rodzice dzieci przed pierwszą wizytą zgłaszają się do Rejestracji Ogólnej w celu założenia kartoteki
  • o przyjęciu dodatkowego pacjenta decyduje lekarz
  • pacjent powinien posiadać skierowanie do poradni specjalistycznej


Specjaliści: 
  • lek. Krystyna Przybyła - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu


Badania / zabiegi:
  • USG stawów biodrowych