plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

ONKOLOGIA


Adres:
ul. Warzywna 3, Piętro: I / II

Rejestracja: Rejestracja Ogólna (parter) / telefoniczna / internetowa

Informacje dodatkowe:
  • pacjenci pierwszorazowi zgłaszają się przed wizytą do Rejestracji Ogólnej w celu założenia kartoteki


Specjaliści: 


Pacjenci: NFZ, prywatni, dorośli