plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

ONKOLOGIA


Adres:
ul. Warzywna 3, Piętro: I / II

Rejestracja: Rejestracja Ogólna (parter) / telefoniczna / internetowa

Informacje dodatkowe:
  • pacjenci pierwszorazowi zgłaszają się przed wizytą do Rejestracji Ogólnej w celu założenia kartoteki

W poradni jest prowadzona wstępna i pogłębiona diagnostyka onkologiczna, konsultacje oraz monitorowanie po zakonczeniu leczenia w ośrodkach onkologicznych.

Kosultacja pacjentów kierowanych z innych poradni specjalistycznych i gabinetów lekarzy POZ

Specjaliści: 
  • dr n. med. Jan Gawełko - specjalista radioterapii onkologicznej
  • lek. Agnieszka Kamycka - specjalista onkologii


Pacjenci: NFZ, dorośli