plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

CHOROBY ZAKAŹNE


Adres:

ul. Warzywna 3, piętro: II piętro

Rejestracja: Rejestracja Ogólna (parter) / telefoniczna / internetowa


Informacje dodatkowe:
  • pacjenci pierwszorazowi zgłaszają się przed wizytą do Rejestracji Ogólnej w celu założenia kartoteki


Specjaliści: 

Pacjenci: NFZ, prywatni, dorośli, dzieci, ze skierowaniami spoza przychodni