plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz


Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie na korzystnych warunkach nawiąże współpracę z:

Personelem Medycznym: 

  • Lekarz Rodzinny w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
  • Lekarz Specjalista w dziedzinie Okulistyki 
  • Lekarz Specjalista w dziedzinie Medycyny Sportu
  • Lekarz Specjalista w dziedzinie Medycyny Pracy
  • Lekarz Specjalista w dziedzinie Neurologii

Zainteresowanych prosimy o kontakt: sekretariat@wzsrzeszow.pl, tel. 17/86 69 606, 603 030 315.

  • z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących aktów prawnych

Personelem Administracyjnym:
 

  • Osoba posiadająca uprawnienia budowlane dodatkowym atutem uprawnienia SEP. Mile widziany emeryt lub rencista.


Zainteresowanych prosimy o kontakt: sekretariat@wzsrzeszow.pl, tel. 17/86 69 606, 17/86 69 625.