Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie » Medycyna Pracy
Strona główna | Do pobrania | Statut | Historia placówki | Polityka cookies

Medycyna Pracy

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom  profilaktycznej opieki medycznej, jak również zawarcie pisemnej umowy na ten rodzaj świadczeń z uprawnioną jednostką (zgodnie z  Ustawą z dnia 17.10.2008 r. o zmianie Ustawy o służbie medycyny pracy).

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny oferuje przeprowadzanie profilaktycznych badań:

  • Wstępnych – wykonywanych przed rozpoczęciem zatrudnienia na danym stanowisku pracy,
  • Okresowych – przeprowadzanych przed upływem terminu ważności poprzedniego orzeczenia,
  • Kontrolnych – obowiązkowych dla osób przebywających na zwolnieniu lekarskim przez okres dłuższy niż 30 dni.

Ponadto w ramach medycyny pracy przeprowadzamy dodatkowo:

  • Badania osób narażonych na promieniowanie jonizujące,
  • Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
  • Badania psychotechniczne osób wykonujących zawód kierowców,
  • Badania osób ubiegających się o prawo jazdy,
  • Badania psychologiczne osób starających się o pozwolenia na broń,
  • Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich,
  • Szczepienia ochronne.

Zakres świadczonych usług jest zgodny z Kodeksem Pracy i Ustawą o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r.

Badania profilaktyczne wykonujemy zwykle w ciągu jednego dnia gwarantując przy tym wysoką jakość usług i łatwy dostęp do szerokiej gamy specjalistów oraz badań diagnostycznych.

Zapraszamy do współpracy.

Więcej informacji na ten temat: „ZAMÓW OFERTĘ”

Wzór skierowania 

 

 
   

 

Rejestracja Medycyny Pracy

tel. 17 859 44 18

Poniedziałek   7:00 – 14:35
Wtorek   7:00 – 14:35
Środa   7:00 – 14:35
Czwartek   7:00 – 14:35
Piątek   7:00 – 14:35