plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

Zarząd

Dyrektor –  Barbara Rogowska

Z-ca Dyrektora ds.Ekonomiczno – Administracyjnych – Magdalena Tymcio-Pogroszewska

Z-ca Dyrektora ds.Lecznictwa – lek. Witold Skręt
 


Kontakt z sekretariatem Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego:

35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3A

tel.  (017) 86 69 606
fax: (017) 86 69 601

e-mail: sekretariat@wzsrzeszow.pl