plwp
Rejestracja:
17 85 94 444
17 85 94 445
17 85 94 446
nfz

Modernizacji budynku i pomieszczeń poradni Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego przy ulicy Hetmańskiej 120 w Rzeszowie

Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2007-2013 oraz budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego

Tytuł projektu: „Modernizacji budynku i pomieszczeń poradni Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego przy ulicy Hetmańskiej 120 w Rzeszowie”

Całkowita wartość projektu: 2 390 886,16 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 637 387,31PLN


Środki Samorządu Województwa Podkarpackiego na wkład własny projektu pochodzą z długoterminowej pożyczki udzielonej przez Bank Rozwoju Rady Europy